فراخوان های برگزیده

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده در سال 1401 به شرح زیر است ؛ لازم به ذکر است برای درج آگهی در روزنامه و همچنان وبسایت مناقصه مزایده کافیست با همکاران بازرگانی روزنامه در تماس باشید و از جزییات آن باخبر شوید.

شماره های تماس دفتر روزنامه مناقصه مزایده (تهران)

 021-88475790-2

شماره مستقیم مدیر سازمان آگهی

09022542438