برزیل به جای چین نشست

  در هفته‌ گذشته کشورهای چین، برزیل، امارات متحده عربی، جمهوری‌کره، از حیث ارزش (دلار)، در صدر لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار داشتند. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی سامانه برخط گمرک ایران، در روز شنبه ۲۴ بهمن ماه، کشور چین با صادرات کالاهایی به ارزش ۳۰ میلیون و […]

 

در هفته‌ گذشته کشورهای چین، برزیل، امارات متحده عربی، جمهوری‌کره، از حیث ارزش (دلار)، در صدر لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار داشتند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی سامانه برخط گمرک ایران، در روز شنبه ۲۴ بهمن ماه، کشور چین با صادرات کالاهایی به ارزش ۳۰ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۱۹۹ دلار به ایران در صدر لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار داشته است.

همچنین در همین روز کشور امارات متحده عربی نیز در جایگاه دوم واردکنندگان کالا به ایران قرار گرفته است. در این روز از این کشور کالاهایی به ارزش ۹ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۰۷ دلار به ایران وارد شده و این کشور را در جایگاه دوم واردکنندگان کالا به ایران قرارداده است.

در روز یکشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، کشور چین با صدور کالاهایی به ارزش ۲۸ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۲۶۷ دلار به ایران، در صدر لیست کشورهای وارد کننده کالا به ایران قرار داشته است.

همچنین در ابن روز کشور فرانسه در جایگاه دوم لیست واردکنندگان کالا به ایران قرار گرفته است، در این روز از کشور فرانسه کالاهایی به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۳۱ دلار به ایران وارد شده است.

همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی سامانه برخط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه نیز از کشور چین کالاهایی به ارزش ۲۹ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۶۰ دلار به ایران وارد شده و این کشور همچنان در صدر لیست واردکنندگان کالا به ایران قرار گرفته است.

همچنین در این روز از جمهوری کره کالاهایی به ارزش ۲۲ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۹۴ دلار به ایران وارد شده است و واردات این میزان کالا به ایران، جمهوری کره را در جایگاه دوم کشورهای عمده واردکنندگان کالا به ایران قرارداده است.

در روز سه‌شنبه ۲۷ بهمن ماه نیز همچنان کشور چین در صدر لیست واردکنندگان کالا به ایران قرار گرفته است، در این روز از این کشور کالاهایی به ارزش ۳۲ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۲۸ دلار به ایران وارد شده است و همچنین از کشور آلمان نیز در این روز کالاهایی به ارزش ۱۸ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۰۶ دلار به ایران صادر شده و این کشور در روز سه‌شنبه جایگاه دوم واردات کالا به ایران قرار گرفته است.

همچنین در روز چهارشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، چین همچنان در صدر لیست کشورهای عمده واردکنندگان کالا به ایران قرار دارد، در این روز از کشور چین کالاهایی به ارزش ۳۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۷۴۵ دلار به ایران وارد شده است.

در این روز کشور برزیل نیز در جایگاه دوم لیست کشورهای وارد کننده کالا به ایران قرار دارد، از این کشور در روز چهارشنبه معادل ۲۵ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۱۴ دلار کالا به کشور وارد شده است.

 

در روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه، چین جایگاه نخست خود در صدر لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران را به برزیل داده است. در این روز از کشور برزیل کالاهایی به ارزش ۳۰ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۴۹ دلار به ایران وارد شده و کشور چین با کسب جایگاه دوم در لیست کشورهای صادر کننده کالا به ایران، کالاهایی به ارزش ۱۹ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۱۹۱ دلار به ایران وارد کرده است.