۱۹۴۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی اراک- امور حمل و نقل

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای          مناقصه شماره : ۲۱-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت استان خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید. مهلت خرید اسناد : از مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۳ لغایت ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۹ قیمت اسناد و نحوه واریز […]

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای         

مناقصه شماره : ۲۱-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت استان خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۳ لغایت ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۹

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب شماره ۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به شرح مندرج در اسناد مناقصه.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني: اراک خیابان دانشگاه خیابان علامه جعفری  کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم اموراداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۱ ساعت ۹ صبح  در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید .

 

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک