رزمایش موشکی سپاه نشان دهنده توان نیروهای مسلح

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری رزمایش موشکی در اسفندماه امسال، گفت: رزمایش موشکی ترکیبی از آزمایش انواع موشک‌هاست که با هدف آموزش، پژوهش، ارزیابی زمانی، شناسایی محصول جدید و تحویل کالا صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، فیروزآبادی در حاشیه اولین جلسه شورای هماهنگی سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در جمع […]

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری رزمایش موشکی در اسفندماه امسال، گفت: رزمایش موشکی ترکیبی از آزمایش انواع موشک‌هاست که با هدف آموزش، پژوهش، ارزیابی زمانی، شناسایی محصول جدید و تحویل کالا صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، فیروزآبادی در حاشیه اولین جلسه شورای هماهنگی سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در جمع خبرنگاران، ‌اظهار کرد: رزمایش موشکی سپاه ویژگی ممتازی از سایر رزمایش‌های نیروهای مسلح ندارد. رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: این رزمایش نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و زنده بودن نیروهای مسلح دارد و میزان توان نیروهای مسلح را به دشمنان نشان می‌دهد. هدف دیگر از برگزاری رزمایش‌های موشکی تست سلاح‌‌‌ها و مواد صنعتی تولید شده است که هر چند ماه یک بار باید بررسی شود. همچنین وزارت دفاع دو دسته آزمایش یکی در مراحل ساخت و یکی زمان تحویل سلاح‌های انجام می‌دهد.