افزایش خرید گندم با عاملیت بانک کشاورزی

افزایش خرید گندم با عاملیت بانک کشاورزی خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ با عاملیت بانک کشاورزی از ۱۱٫۲ میلیون تن فراتر رفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱٫۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد ریال خریداری و ۷۰ هزار […]

افزایش خرید گندم با عاملیت بانک کشاورزی

خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ با عاملیت بانک کشاورزی از ۱۱٫۲ میلیون تن فراتر رفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱٫۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد ریال خریداری و ۷۰ هزار میلیارد ریال بهای آن به گندمکاران پرداخت شده که باقی مطالبات نیز در اسرع وقت تأمین و پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: تولید گندم در مقایسه با سال ۹۲ بیش از دو و نیم برابر شده است در نتیجه هزینه خرید تضمینی گندم از ۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

وی تصریح کرد: امسال ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید و گندم مورد نیاز در داخل تأمین و کشور از واردات بی‌نیاز شده است.