۳۵۲۰ مزایده – فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا – فروش حدوداً ۱۷۰ تن آهن‌آلات قراضه

مزایده کتبی شماره ۱۵ فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا در نظر دارد حدوداً ۱۷۰ تن آهن‌آلات قراضه (۱۷۰۰۰۰ کیلوگرم) موجود در شهرستان‌های پیرانشهر، زنجان و عجب‌شیر را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند به منظور دریافت برگ شرایط معامله و آدرس محل رؤیت اقلام در ساعات اداری از […]

مزایده کتبی شماره ۱۵

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا در نظر دارد حدوداً ۱۷۰ تن آهن‌آلات قراضه (۱۷۰۰۰۰ کیلوگرم) موجود در شهرستان‌های پیرانشهر، زنجان و عجب‌شیر را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند به منظور دریافت برگ شرایط معامله و آدرس محل رؤیت اقلام در ساعات اداری از تاریخ چاپ آگهی به نشانی: آذربایجان‌شرقی، شهرستان مراغه، ۵ کیلومتری جاده بناب، پادگان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا (مدیریت خرید و پیمان) مراجعه نمایند.

الف)تاریخ بازدید اقلام: مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ الی ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ و زمان فروش مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ محل بازدید تیپ ۱۶۴ پیرانشهر، تیپ ۲۱۶ زنجان و مرآ ۰۳ عجب‌شیر می‌باشد.

ب)متقاضیان باید ۱۰% قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب مربوطه (مندرج در برگ شرایط) واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.

ج)فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.

د)هزینه تحویل مدارک و برگ شرایط و مشخصات، مبلغ ۷۰ هزار تومان و چنانچه متقاضی خواهان ارسال پستی اسناد باشد مبلغ ۱۴۰ هزار تومان می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن و فکس ۳۷۴۵۰۳۸۸-۰۴۱ تماس حاصل فرمایید.