۱۸۱۳ مزایده – سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر – واگذاری محل۷ دستگاه كانكس خواربار و…

آکهی مزایده عمومی  نوبت اول سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری  محل۷ دستگاه كانكس خواربار  و ميوه و تره بار و يكدستگاه كانكس گلفروشي واقع درسطح شهر- اسلامشهر بصورت مجزا بصورت اجاره۲ ساله با شرايط ذيل اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند  جهت کسب اطلاعات […]

آکهی مزایده عمومی

 نوبت اول

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری  محل۷ دستگاه كانكس خواربار 

و ميوه و تره بار و يكدستگاه كانكس گلفروشي واقع درسطح شهر- اسلامشهر بصورت مجزا بصورت اجاره۲ ساله با شرايط ذيل اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده همه روزه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۲ به محل سازمان میادین واقع در اسلامشهر،

خ شهید صیاد شیرازی، ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری طبقه همکف مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۵۶۳۶۴۰۷۰  و  ۵۶۳۶۳۹۰۵   تماس حاصل نمایند.

۱-سپرده شركت در مزايده برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب ضبط خواهد شد.

۲-سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است.

۳-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

۴-بهره‌برداري از كانكس پس از اتمام مدت قرارداد از طريق برگزاري مزايده عمومي خواهد بود و قابليت تمديد ندارد.

(( جدول پيوستي))

رديف

نوع فعاليت

آدرس محل استقرار

ابعاد كانكس

توضيحات

۱

خواربار

شهرك واوان- خيابان امام زاده عيسي(ع)مسكن مهر استراتوس

۳×۴۰/۸

تهيه كانكس و انشعاب بر عهده بهره‌بردار مي‌باشد

۲

خواربار

شهرك واوان- خيابان شهيد مفتح جنب پارك مهستان

۳×۱۰

تهيه كانكس و انشعاب بر عهده بهره‌بردار مي‌باشد

۳

خواربار

واوان- تقاطع خيابان هشت بهشت وخيابان وليعصر (عج)

۳×۶

كانكس و انشعاب متعلق به سازمان مي‌باشد

۴

خواربار

اسلامشهر- بلوار شهداي مخابرات ابتداي خيابان پارسيان

۳×۵

تهيه كانكس و انشعاب بر عهده بهره‌بردار مي‌باشد

۵

ميوه

شهرك واوان- ضلع شرقي بلوار مدرس

۳×۶

تهيه كانكس و انشعاب بر عهده بهره‌بردار مي‌باشد

۶

ميوه

خيابان ۲۰ متري امام خميني(ره) بعداز پل زيرگذر ابتداي

شهرك ا… اكبر

۳×۶

تهيه كانكس و انشعاب بر عهده بهره‌بردار مي‌باشد

۷

ميوه

شهرك واوان –خيابان شهيد مفتح جنب پارك مهستان

۳×۶

تهيه كانكس و انشعاب برعهده بهره بردار مي‌باشد

۸

گل فروشي

اسلامشهر- مقابل بيمارستان امام رضا(ع)

۳×۶

تهيه كانكس و انشعاب برعهده بهره‌بردار مي‌باشد

رضا عظيمي – مديرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری اسلامشهر