تأثیر راه‌اندازی سوآپ نفت بر امنیت ملی

تأثیر راه‌اندازی سوآپ نفت بر امنیت ملی موسوی گفت: راه‌اندازی سوآپ تعامل سازنده با کشور‌ها را تقویت کرده و به امن‌تر شدن کشور کمک می‌کند. سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تأثیر راه‌اندازی سوآپ بر امنیت سیاسی کشور گفت: سوآپ با توجه به وابسته شدن کشور‌ها به مسیر ترانزیتی […]

تأثیر راه‌اندازی سوآپ نفت بر امنیت ملی

موسوی گفت: راه‌اندازی سوآپ تعامل سازنده با کشور‌ها را تقویت کرده و به امن‌تر شدن کشور کمک می‌کند.

سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تأثیر راه‌اندازی سوآپ بر امنیت سیاسی کشور گفت: سوآپ با توجه به وابسته شدن کشور‌ها به مسیر ترانزیتی ایران می‌تواند تحریم‌های احتمالی علیه کشورمان را به نوعی تعدیل کند.

وی افزود: اکنون که دیپلماسی کشور ما فعال شده و فرصت آن پیش آمده که سوآپ از سر گرفته شود می‌توانیم دوباره مصرف کنندگان جنوب و شمال کشورمان را به نوعی به هم متصل کنیم و از این مسیر درآمد نیز حاصل کنیم.

موسوی با بیان این‌که سوآپ صددرصد به امن‌تر شدن کشور کمک می‌کند، تأکید کرد: به‌طور مثال تولید نفت خزر ممکن است اقتصادی نباشد اما بحث حاکمیتی است و دولت مجلس، حاکمیت و نظام در این امر متفق‌القولند؛ مقوله سوآپ نیز جدای از مباحث اقتصادی به لحاظ سیاسی و امنیتی تأثیر فزاینده‌ای دارد.

 

وی یادآور شد: راه‌اندازی سوآپ تعامل سازنده با کشور‌ها را تقویت می‌کند.