کمیسیون تلفیق مجلس برنامه ششم را ‌چکش‌کاری کند

کمیسیون تلفیق مجلس برنامه ششم را ‌چکش‌کاری کند عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با ارایه پیشنهادات و نظرات خود گامی مؤثر در تدوین برنامه‌ ششم دارند و این برنامه به دلیل نواقص آن در کمیسیون تلفیق مجلس چکش کاری می‌شود. به گزارش تسنیم، شهروزبرزگر به برخی از نواقص برنامه ۵ ساله ششم […]

کمیسیون تلفیق مجلس برنامه ششم را ‌چکش‌کاری کند

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با ارایه پیشنهادات و نظرات خود گامی مؤثر در تدوین برنامه‌ ششم دارند و این برنامه به دلیل نواقص آن در کمیسیون تلفیق مجلس چکش کاری می‌شود.

به گزارش تسنیم، شهروزبرزگر به برخی از نواقص برنامه ۵ ساله ششم توسعه پرداخت و اظهار داشت: با وجود این‌که چارچوب این برنامه از سوی دولت تهیه و ارایه شده اما دارای نواقصی است که توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در حال چکش‌کاری است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: روزانه پیشنهادات بسیاری از سوی سازمان‌ها، ادارات و نمایندگان برای رفع برخی نواقص برنامه ۵ ساله ششم توسعه ارایه می‌شود که همه آن‌ها مد نظر قرار می‌گیرد تا برنامه‌ای جامع و راهبردی برای کشور تنظیم شود.

وی گفت: در برنامه ۵ ساله ششم توسعه به برخی از مسایل و مشکلات جامعه از جمله بیکاری، رکود و مسکن کم‌توجهی شده و برنامه راهبردی ارایه نشده است که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در صدد رفع این نواقص هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه ششم توسعه برنامه‌ای اقتصادی است و با وجود این‌که به ظرفیت‌های درونی در آن توجه شده است اما ناقص بوده و نیاز به بازنگری دارد.

برزگر افزود: رسانه‌ها نقش مؤثری در انتقال نظرات و پیشنهادات عموم جامعه در تدوین برنامه ۵ ساله ششم توسعه دارند، هر فرد از جامعه که دغدغه ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی دارند باید نظرات و پیشنهادات خود را در تدوین برنامه‌ای مؤثر و راهبردی از طریق نامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه دهند، چرا که هر فرد ایرانی سهامدار این کشور بوده و یقیناً در پیشرفت و توسعه کشور نقش دارد.

 

وی خاطر نشان کرد: پیشنهادات بسیاری از سوی دانشگاهیان و مردم عادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که برخی از این پیشنهادات و طرح‌ها بسیار دقیق و علمی بوده و قابلیت بررسی دارند.