۱۸۱۳ مناقصه – شـركت بهره‌ برداري راه آهن شهري تهران و حومه – قطعات و تجهیزات

آگهي فراخوان            شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه مفتخر است در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص اجرايي نمودن سياست اقتصاد مقاومتي  و همچنين حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني از كليه توليدكنندگان و صنعتگران ايرانيدعوت به عمل آورد تا با مراجعه به وب سايت […]

آگهي فراخوان           

شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه مفتخر است در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص اجرايي نمودن سياست اقتصاد مقاومتي 

و همچنين حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني از كليه توليدكنندگان و صنعتگران ايرانيدعوت به عمل آورد تا با مراجعه به وب سايت اين شركت به نشاني 

www.metro.tehran.ir و ورود به قسمت ” ساخت داخل ” توانمندي‌هاي خود را در زمينه ساخت داخل نمودن قطعات و تجهيزات ناوگان ريليبه ثبت رسانند لذا 

خاطر نشان مي گردد پس از انجام فرآيند ثبت نام، نتيجه آن نيز از طريق تماس تلفني و متعاقباً دعوت از توليدكنندگان محترم اعلام خواهد گرديد. لازم به ذكر است 

تاًمين‌كنندگان مي‌توانند ضمن مراجعه به نمايشگاه دائمي دستاوردهاي ساخت داخل به نشاني تهران- خيابان انقلاب اسلامي- چهارراه كالج- طبقه همكف

ساختمان مركزي شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه، جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي ۶۶۷۴۵۶۹۸- ۶۶۷۴۵۶۹۵- ۶۶۷۴۸۲۵۸ 

تماس حاصل نمايند.