۱۸۱۳ مزایده – شرکت پتروشیمی امیرکبیر – اقلام مازاد

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره ۰۳/۹۴ الی ۰۸/۹۴ نوبت اول شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، اسقاطی و مستعمل خود از قبیل مخزن هشت تنی پلی اتیلنی مستعمل، انواع کابلهای ضایعاتی،  اقلام مازاد و مستعمل واحد HES، انواع خاموش کننده دستی مستعمل و کپسول‌های مستعمل آزمایشگاهی، پیچ و مهره مستعمل، انواع روغن تاریخ  گذشته و مواد شیمیایی ضایعاتی، […]

آگهی تجدید مزایده عمومی

شماره ۰۳/۹۴ الی ۰۸/۹۴

نوبت اول

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، اسقاطی و مستعمل خود از قبیل مخزن هشت تنی پلی اتیلنی مستعمل، انواع کابلهای ضایعاتی، 

اقلام مازاد و مستعمل واحد HES، انواع خاموش کننده دستی مستعمل و کپسول‌های مستعمل آزمایشگاهی، پیچ و مهره مستعمل، انواع روغن تاریخ 

گذشته و مواد شیمیایی ضایعاتی، انواع BEND مازاد (نو و استفاده نشده)، شیرآلات صنعتی مستعمل، تیوب باندل، میدل و تیوب شیت مستعمل و را

از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن ۷۴۱۴۲- ۰۶۱۵۲۱ و ۷۴۱۴۶- ۰۶۱۵۲۱تماس بگیرند.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر