۱۸۱۳مناقصه – دانشگاه سمنان – خدمات و پشتیبانی

آگهي مناقصه نوبت دوم دانشگاه سمنان در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی واحدهای تابعه خود را از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ لغایت ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۹ به مدت یکسال از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط،  با سوابق کافی و تجربه کاری مفید در این زمینه واگذار نمايد. لذا شرکتهای خدماتی علاقمند به همکاری می‌توانند جهت کسب […]

آگهي مناقصه

نوبت دوم

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی واحدهای تابعه خود را از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ لغایت ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۹ به مدت یکسال از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط،  با سوابق کافی و تجربه کاری مفید در این زمینه واگذار نمايد.

لذا شرکتهای خدماتی علاقمند به همکاری می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و دریافت اسناد مناقصه از مورخه ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایتمورخ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲ 

همه روزه در ساعات اداری به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

آدرس: سمنان- روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک، سازمان مرکزی، اداره امور عمومی

روابط عمومی دانشگاه سمنان