برقراری تبادلات ایران و اتحادیه اروپا در حوزه نهاده‌های کشاورزی

برقراری تبادلات ایران و اتحادیه اروپا در حوزه نهاده‌های کشاورزی رییس انجمن کود و سم با اشاره به اتصال ایران به اتحادیه اروپا در حوزه نهاده‌های کشاورزی گفت: این امر باعث می‌شود که شرایط تولید و واردات نهاده‌های بخش کشاورزی براساس استانداردهای روز دنیا صورت گیرد. به گزارش تسنیم، سیدمهدی‌حسینی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی […]

برقراری تبادلات ایران و اتحادیه اروپا در حوزه نهاده‌های کشاورزی

رییس انجمن کود و سم با اشاره به اتصال ایران به اتحادیه اروپا در حوزه نهاده‌های کشاورزی گفت: این امر باعث می‌شود که شرایط تولید و واردات نهاده‌های بخش کشاورزی براساس استانداردهای روز دنیا صورت گیرد.

به گزارش تسنیم، سیدمهدی‌حسینی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اعلام خبر اتصال ایران به اتحادیه اروپا در حوزه نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: براین اساس استانداردهای روز اتحادیه اروپا در ایران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و سموم و بذور، براساس استانداردهای روز دنیا تولید و وارد می‌شود.

وی با اشاره به این‌که سموم پرخطر نیز به کشور وارد و مصرف می‌شود گفت: این شرایط باعث می‌شود که سموم پرخطر کم‌تر به کشور وارد شود و شرایط صادرات بیشتر محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

رییس انجمن کود و سم ادامه داد: تعرفه واردات نهاده‌های بخش کشاورزی از جمله کود و سم به کشور ۴۶ درصد است که این امر باعث شده قاچاق سموم و کود به کشور افزایش یابد.

حسینی تصریح کرد: ۹۳ درصد سمومی که در کشور مصرف می‌شود کم‌خطر و مناسب نیست و آمارهایی که توسط مسؤولین دولتی ارایه می‌شود، دقیق نیست.

 

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری همزمان روز مزرعه در ایران با سایر کشورهای دنیا، گفت: براساس همکاری اتاق بازرگانی ایران و جهاد کشاورزی سال آینده روز مزرعه همزمان با دنیا در ایران برگزار می‌شود.