۱۹۵۰ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان- فروش خودروی اسقاط

آگهی مزایده عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده عمومي ذيل را  به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد. ردیف شماره مزایده عنوان مزایده شرح  مبلغ سپرده (ریال) تاریخ دریافت اسناد زمان و محل تحویل پاکت‌ها بازگشایی پاکت‌ها ۱ ۴-۹۵     فروش انواع لوازم و خودروی اسقاط انواع لوازم اسقاط […]

آگهی مزایده عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده عمومي ذيل را  به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد.

ردیف

شماره مزایده

عنوان مزایده

شرح 

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل

تحویل پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

۱

۴-۹۵

 

 

فروش انواع لوازم و خودروی اسقاط

انواع لوازم اسقاط

۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۶٫۰۸ لغایت ۹۵٫۰۶٫۱۴

 

 

تا ساعت ۱۰ مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۸ دبیرخانه

ساعت ۱۱مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۸ سالن کنفرانس

انواع خودرو اسقاط- بارکش مزدا وانت ۱۶۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

انواع خودرو اسقاط- کفی تریلر ۱۰مدری

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مزایده  و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

۱٫واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات  شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ – امور تدارکات و ۵-۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۳ داخلی ۱۱۰۱) مراجعه نمایند.

۲٫مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir اسناد مزایده‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد 

 

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)