۱۹۵۰ مزایده – کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی- سیستم گرمایشی گاز

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر داردبه استناد مجوزشماره ۱۴۷۱۵۰۷۲ مورخه ۱۳۹۵٫۰۵٫۲۳ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان اراک –کوی علوی – خیابان دادگستری – ساختمان کیارش – طبقه سوم- واحد سمت راست به مساحت ۹۷مترمربع  بنا دارای سندمالکیت تحت پلاک ثبتی ۳۶۰۱/۱۴ به همراه پارکینگ  شامل […]

آگهی مزایده عمومی

مرحله سوم

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر داردبه استناد مجوزشماره ۱۴۷۱۵۰۷۲ مورخه ۱۳۹۵٫۰۵٫۲۳ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان اراک کوی علوی خیابان دادگستری ساختمان کیارش طبقه سوم- واحد سمت راست به مساحت ۹۷مترمربع  بنا دارای سندمالکیت تحت پلاک ثبتی ۳۶۰۱/۱۴ به همراه پارکینگ  شامل سرویس آشپزخانه و دستشوئی و سیستم گرمایشی گاز و سرمایشی کولر آبی- اسکلت فلزی- طاق ضربی درب و پنجره پروفیلی کف موزائیک و دارای انشعاب آب- برق-گاز- تلفن از طریق مزایده عمومی به فروش برساند  لذااز کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به خیابان قائم مقام میدان مقاومت-اداره کل کمیته امدادامام خمینی (ره)  اداره خدمات و تدارکات مراجعه فرمائید.

میزان سپرده شرکت در مناقصه ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که شرکت در مزایده می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۳۲۶۱۵۷۷۰۳ بانک کشاورزی شعبه شهید باهنر اراک به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و رسید را در پاکت الف تحویل نماید زمان دریافت اسناد ۵ روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد ۱۲ روز پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانتنامه شرکت در مزایده مردود خواهد بود.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۲۵۲۳۴۵-۰۸۶ تماس حاصل فرمائید .

اداره پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی