تصدی‌گری دولت در کشتی‌سازی یک اشتباه راهبردی است

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با تأکید بر این‌که تصدی‌گری دولت در کشتی‌سازی یک اشتباه راهبردی است، گفت: آمار‌‌ها و تجربه تحویل شناور نشان می‌دهد که در کشتی‎سازی‏‎های بزرگ کشور، وضعیت خیلی مطلوبی نداریم. به گزارش تسنیم، حسین‌فاضل تلاش برای افزایش سهم دریا در اقتصاد کشور را یکی از وظایف مهم این انجمن […]

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با تأکید بر این‌که تصدی‌گری دولت در کشتی‌سازی یک اشتباه راهبردی است، گفت: آمار‌‌ها و تجربه تحویل شناور نشان می‌دهد که در کشتیسازی‏های بزرگ کشور، وضعیت خیلی مطلوبی نداریم.

به گزارش تسنیم، حسین‌فاضل تلاش برای افزایش سهم دریا در اقتصاد کشور را یکی از وظایف مهم این انجمن دانست و اظهار ‌کرد: سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور قابلیت افزایش تا ۲۰ درصد را دارد ولی اکنون با این میزان فاصله زیادی وجود دارد.

وی با بیان این‌که‌ ارتقای مقیاس توانمندی شرکتهای دریایی یکی از الزامات افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی است، گفت: ‌این مهم می‌تواند از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای انجام همکاری‌های فی‌مابین اعضای جامعه دریایی و همکاری‌های خارجی حاصل شود. بنابراین یکی از اولویتهای کاری انجمن مهندسی دریایی ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای توانمندی شرکت‌های دریایی است.

وی در ارزیابی وضعیت فعلی صنعت کشتیسازی در کشور، افزود: ‌کشتیسازی جدای از سایر صنایع نبوده و وضع عمومی صنعت کشور بر این صنعت مهم نیز تأثیرگذار است، بنابراین همه موانعی که موجب رکود صنایع کشور شده، این صنعت را نیز متأثر‏ کرده است. اما به غیر از وضع عمومی حاکم بر صنایع، فرصت‏‌‌ها و تهدیدهایی منحصر به این صنعت وجود دارد.

وی ادامه ‌داد: کشتی‏سازی‏های کوچک و متوسط یعنی تا کم‌تر از ۵ هزار تن (GT) وضعیت نسبتاً مناسب دارند و سالانه حدود ۲۰ فروند شناور فلزی در کشور ساخته و تحویل شده است.

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان این‌که با توجه به زیرساخت‌های موجود، امکان جذب تقاضا تا دو برابر این مقدار هم وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین با اقداماتی می‏توان این وضعیت را ارتقای داد؛ به‌عنوان مثال برای رونق کارخانه‌های ساخت شناورهای کوچک و متوسط همزمان بایستی نسبت به تأمین سرمایه در گردش و بازاریابی داخلی و منطقه‏ای اقدام کرد و همچنین برای بهبود سطح خدمات این کارخانجات اجرای برنامه‏هایی از قبیل ارتقای سطح آموزش‌ها و مهارت‌ها و بهبود فرایند‌‌ها ضروری است.

فاضل با بیان این‌که آمار‌‌ها و تجربه تحویل شناور نشان می‌دهد که در کشتیسازی‏های بزرگ کشور، وضعیت خیلی مطلوبی نداشته و نداریم، گفت: هرچند سرمایه‏گذاری‏های بزرگی در کشور انجام شده اما این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند تکمیل هستند تا بتوانند کارکرد مناسبی را ارایه دهند.

وی به مارین تایمز گفت: در کشتیسازیهای بزرگ دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش داده و کارخانه‌ها را بخش‌های خصوصی واقعی و توانمند واگذار کنند، در واقع تصدی‏گری دولت در کشتی‎‎سازی‏‌‌ها یک اشتباه راهبردی است.