کشف کهکشانی که تقریباً دیده نمی‌شود!

اتفاق مهم در اخترشناسی کشف کهکشانی که تقریباً دیده نمی‌شود! اخترشناسان در کشفی بی‌سابقه موفق به شناسایی کهکشانی شده‌اند که تقریباً از ماده تاریک تشکیل شده است. به گزارش مهر، ماده تاریک یکی از مرموز‌ترین موضوعات در علم محسوب می‌شود و حالا اخترشناسان خود را با دنیای از این ماده می‌بینند که وسعتی به اندازه […]

اتفاق مهم در اخترشناسی

کشف کهکشانی که تقریباً دیده نمی‌شود!

اخترشناسان در کشفی بی‌سابقه موفق به شناسایی کهکشانی شده‌اند که تقریباً از ماده تاریک تشکیل شده است.

به گزارش مهر، ماده تاریک یکی از مرموز‌ترین موضوعات در علم محسوب می‌شود و حالا اخترشناسان خود را با دنیای از این ماده می‌بینند که وسعتی به اندازه کهکشان راه‌شیری دارد.

دانشمندان چندین دهه است که تلاش می‌کنند به درک درستی از ماده تاریک دست یابند اما در این مسیر تقریباً چیزی به دست نیاورده‌اند.

مشاهدات دقیقی که توسط اخترشناسان صورت گفته حکایت از آن دارد که کهکشان مورد نظر ۹۹٫۹۹ درصد از ماده تاریک شکل گرفته و یک‌صدم درصد باقی مانده نیز ماده معمولی نظیر ستارگان و سیارات است. نکته مهم این‌جاست که این کهکشان عملاً قابل دیدن نیست چون ماده تاریک قابل رؤیت نیست.

اگرچه ماده تاریک قابل دیدن نیست اما دانشمندان از وجود آن آگاه هستند، زیرا موجودیت ماده تاریک را از طریق اثرات جاذبه‌ای آن بر سایر عناصر موجود در فضا تشخیص می‌دهند.

نکته جالب توجه دیگر این است که ۸۰ درصد از کل عالم از ماده تاریک شکل گرفته است.

اخترشناسان عنوان Dragonfly ۴۴ را برای این کهکشان تازه کشف شده انتخاب کرده‌اند. آن‌ها این کهکشان را در سال ۲۰۱۵ شناسایی کردند اما پس از بررسی‌های دقیقی که بر روی آن انجام شد جزییات این کشف مهم را به تازگی رسانه‌ای کرده‌اند.

 

این کهکشان بخشی از یک گروه بزرگ از کهکشان‌هاست (حدود یکهزار کهکشان) که نزدیک به ۳۰۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارند.