ناظران بر کیفیت ساخت و ساز‌ها نظارت همه جانبه داشته باشند

  مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: راه و شهرسازی باید به عنوان یک مرجع در ساخت و ساز‌ها و فعالیت‌های اجرایی و عمرانی پروژه‌های عمومی و بزرگ استان با دقت فعالیت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روح‌ا… محسن زاده در […]

 

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: راه و شهرسازی باید به عنوان یک مرجع در ساخت و ساز‌ها و فعالیت‌های اجرایی و عمرانی پروژه‌های عمومی و بزرگ استان با دقت فعالیت کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روح‌ا… محسن زاده در نشست مشترک با حضور مسؤولین و کارشناسان اداره نظارت فنی و مهندسی این حوزه و ناظرین ادارات شهرستان‌های غرب و مرکزاستان ضمن تشکر از عملکرد عوامل و ناظرین مجموعه فنی و اجرایی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات ملی در تمامی پروژه‌ها و اشرافیت همه جانبه ناظرین بر پروژه‌ها تأکید کرد.

 

وی گفت: ناظرین برای افزایش کیفیت پروژه‌های آتی و در دست اقدام به الگویابی معماری هر شهر مطابق با فرهنگ و معماری ایرانی–اسلامی و مسایل اقلیمی پرداخته و گزارشات خود را به این حوزه ارسال نمایند.