تولید نفت ایران از پارس‌جنوبی به صفر رسید!

درمقایسه با قطر تولید نفت ایران از پارس‌جنوبی به صفر رسید! استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیته دانشجویان دکترای رشته قراردادهای نفتی دانشگاه علامه طباطبایی، الگوی جدید قرارداد‌های نفتی می‌تواند به‌طور شایسته و بایسته به انتقال فن‌آوری، سرمایه و تولید صیانتی به صنعت نفت کمک کند. علی‌امامی‌میبدی در گفت‌وگو با شانا […]

درمقایسه با قطر

تولید نفت ایران از پارس‌جنوبی به صفر رسید!

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیته دانشجویان دکترای رشته قراردادهای نفتی دانشگاه علامه طباطبایی، الگوی جدید قرارداد‌های نفتی می‌تواند به‌طور شایسته و بایسته به انتقال فن‌آوری، سرمایه و تولید صیانتی به صنعت نفت کمک کند.

علی‌امامی‌میبدی در گفت‌وگو با شانا با اشاره به این که با توجه به وضع کنونی تولید کشور در میدان‌های مشترک نفت و گاز، آیندگان ما را به خاطر عملکرد بدمان سرزنش خواهند کرد، اظهار کرد: چطور امکان دارد که شرکت‌های خارجی سرمایه و فن‌آوری را در اختیار ما بگذارند و ما هیچ امتیازی به آن‌ها ندهیم!

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان این که با ورود فن‌آوری جدید در صنعت نفت بحث آموزش نیروی انسانی بار دیگر آغاز خواهد شد، گفت: وانگهی با اجرایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی وضع این صنعت در تولید نیز بهبود خواهد یافت.

میبدی با اشاره به این که هم اکنون ما در دانشگاه «تئوری‌بازی‌ها» یا موضوع برد–برد در قراردادهای نفتی در دنیا را تدریس می‌کنیم، گفت: امروزه با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در متن قرارداد‌ها و مذاکرات نمی‌توان دیگر شاهد قراردادهای برد – باخت بود.

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و با تأکید بر این که متأسفانه ما در حالی شاهد انتقاد منتقدان به الگوی جدید قراردادهای نفتی در داخل هستیم که عراق تولید خود را از مرز ۴ میلیون بشکه در روز گذرانده است، گفت: آقایان باید بدانند که بیش‌تر تولید ١٢ میلیون بشکه‌ای که این کشور هدفگذاری کرده از مخازن مشترک با ایران است، امروز شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی در پشت صحنه توسعه میدان‌های نفتی عراق به شدت به دنبال تولید بیش‌تر از مخازن مشترک ما هستند.

 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل عدم ورود سرمایه و فن‌آوری جدید به خصوص در بخش حفاری در پارس‌جنوبی نیز در یک دهه گذشته در بخش گاز و نفت به شدت در حوزه پارس‌جنوبی از رقیب خود عقب هستیم، امروز قطر در حالی روزانه حداقل ٣٥٠ هزار بشکه نفت از لایه نفتی این میدان تولید می‌کند که ما میزان تولیدمان صفر است.