افت درآمدهای نفتی چه تأثیری بر بخش خصوصی گذاشته است؟

  آیا کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر بر فعالیت بخش خصوصی کشور تأثیر گذاشته است؟ مسعود خوانساری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره تأثیر کاهش درآمدهای نفتی دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر به ویژه در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم عنوان کرد: قطعاً این کاهش درآمد بر بخش خصوصی هم […]

 

آیا کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر بر فعالیت بخش خصوصی کشور تأثیر گذاشته است؟

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره تأثیر کاهش درآمدهای نفتی دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر به ویژه در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم عنوان کرد: قطعاً این کاهش درآمد بر بخش خصوصی هم اثر داشته است. بخش خصوصی از کاهش کیفیت خدمات دولتی ضربه خورده است. اصلی‌‌ترین آن هم اجرا نشدن تعهدات از سوی دولت بوده است.

رییس اتاق تهران تأکید کرد: در این مورد توضیح داد: پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌هایی را از دولت تحویل گرفته و انجام دادند اما هنوز نتوانسته‌اند پولی بگیرند. این اصلی‌‌ترین خدمتی است که باید دولت به بخش خصوصی بدهد. یعنی هزینه پروژه‌هایی را که بخش خصوصی برایش انجام می‌دهد، بپردازد.

او افزود: بعید می‌دانم خدمتی بزرگ‌تر و مهم‌تر از ایفای تعهد برای دولت وجود داشته باشد. البته دولت سابق در آن زمان به واسطه قیمت بالای نفت در بازار جهانی درآمد مناسبی داشت اما سوءمدیریت در تخصیص و مصرف منابع بیش از کاهش درآمد نفتی به کشور آسیب زد. تخصیص بهینه نیافتن منابع از سوی دولت باعث شد درآمدهای بالای نفتی در اموری غیر از ایجاد زیرساخت‌ها در کشور صرف شود.

 

رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: ضمن این‌که دولت نهم و دهم اعتقاد عملی به بخش خصوصی نداشت که در پی افزایش کیفیت خدمات خود به بخش خصوصی باشد.