۱۹۵۱ مناقصه – شهرداری قاین – سرمایه گذاری

آگهی تجدید فراخوان عمومی دعوت به مشارکت سرمایه‌گذار جهت شناسایی و ارزیابی (تجدید مناقصه دو مرحله‌ای) نوبت اول موضوع: سرمایه‌گذاری، احداث و راهبری واحدهای نیمه ساز حاشیه خیابان کمال (پشت مسجد جامع) در شهر قاین در قالب خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، هتل و … شهرداری قاین در نظر دارد که متقاضیان (شامل کلیه شرکت‌ها یا افراد […]

آگهی تجدید فراخوان عمومی دعوت به مشارکت سرمایه‌گذار

جهت شناسایی و ارزیابی (تجدید مناقصه دو مرحله‌ای)

نوبت اول

موضوع: سرمایه‌گذاری، احداث و راهبری واحدهای نیمه ساز حاشیه خیابان کمال (پشت مسجد جامع) در شهر قاین در قالب خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، هتل و …

شهرداری قاین در نظر دارد که متقاضیان (شامل کلیه شرکت‌ها یا افراد واجدالشرایط) را برای شرکت در یک مناقصه دومرحله‌ای پیش ارزیابی نماید. این تجدید مناقصه به شکل سرمایه‌گذاری و احداث و راهبری و مدیریت واحدهای نیمه ساز حاشیه خیابان کمال (پشت مسجد جامع) در شهر قاین می‌باشد.

متقاضیانی در بخش پیش ارزیابی مورد تایید خواهند بود که قادر به تهیه و ارائه مدارک معتبر دال بر توان مالی، دانش فنی و نیز طراحی و مهندسی مجموعه مورد نظر باشند.

از متقاضیان ذیصلاح برای شرکت در مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد.

علاقمندان واجدالشرایط می‌توانند ضمن ارائه نامه رسمی و اعلام آمادگی خود مدارک مربوط به پیش ارزیابی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۹۵٫۰۶٫۲۷ از شهرداری قاین به آدرس بلوار آزادگان (۳۲۵۲۴۳۶۰- ۰۵۶) دریافت و پس از تکمیل به همراه ارائه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۹۵٫۰۶٫۲۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. 

 

مجتبی نوروزی- شهردار قاین