۱۹۵۱ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- تهیه و توزیع غذای بیمارستان

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه شماره :۲۴- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان وليعصر(عج) و طالقاني اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید. مهلت […]

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مناقصه شماره :۲۴- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان وليعصر(عج) و طالقاني اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۹ لغایت ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۵

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰  ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه۱۳۹۵٫۰۶٫۲۹

جلسه پرسش و پاسخ با متقاضیان : ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۶در دفتر مدیریت بیمارستان  وليعصر (عج)

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ ۱۸۶۶۵۱۰۰۰۰ ریال به حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه كارگران در وجه دانشگاه علوم پزشكي اراك .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: اراک – ميدان وليعصر (عج) ابتداي خيابان امام خميني (ره) ساختمان مديريت؛ طبقه دوم اموراداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ راس ساعت ۹  صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشای پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید .

 

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک