مهندسان در تأمین اجتماعی فاقد جدول پایه حقوق هستند

اعضای نظام‌مهندسی کشورمطرح کردند: مهندسان در تأمین اجتماعی فاقد جدول پایه حقوق هستند هر چند برخی از مهندسان فعال در عرصه ساخت ‌و ساز در شرکت‌های خصوصی یا دولتی مشغول فعالیت هستند، اما بسیاری از مهندسان (از جمله مهندسان مجری) به صورت حرفه‌ای فعالیت مهندسی انجام می‌دهند و متأسفانه امکانات لازم و کافی جهت بیمه […]

اعضای نظام‌مهندسی کشورمطرح کردند:

مهندسان در تأمین اجتماعی فاقد جدول پایه حقوق هستند

هر چند برخی از مهندسان فعال در عرصه ساخت ‌و ساز در شرکت‌های خصوصی یا دولتی مشغول فعالیت هستند، اما بسیاری از مهندسان (از جمله مهندسان مجری) به صورت حرفه‌ای فعالیت مهندسی انجام می‌دهند و متأسفانه امکانات لازم و کافی جهت بیمه تأمین اجتماعی مهندسان وجود ندارد.

به گزارش صما، هر چند بسیاری از مهندسان فعال در عرصه ساخت ‌و ساز در شرکت‌های خصوصی یا دولتی مشغول فعالیت است، اما بسیاری از مهندسان (‌از جمله مهندسان مجری‌) به صورت حرفه‌ای فعالیت مهندسی انجام می‌دهند (‌هرچند امیدوارم در آینده تمامی مهندسان فعال در نظام مهندسی به صورت حرفه‌ای فعالیت نظارت یا اجرا را انجام داده و از چند شغله بودن پرهیز کنند‌) و متأسفانه امکانات لازم و کافی جهت بیمه تأمین اجتماعی مهندسان وجود نداشت تا این‌که خوشبختانه چندی است در پی توافق‌نامه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی امکان بیمه نمودن مهندسان مهیا گشته است. این موضوع می‌تواند به نوعی سر فصل حصول حق ‌و حقوق مهندسان قلمداد شود.

بیمه کارگری مناسب مهندسان نیست

در این خصوص رییس سازمان نظام‌مهندسی تهران با بیان این‌که بنده موافق بیمه شخص برای مهندسان طراح و ناظر نیستم، گفت: مهندسان باید به دنبال بیمه مسؤولیت باشند تا بتوانند به حقوق واقع خود برسند.

حبیب‌ا…بیطرف در گفت‌وگو با ‌صما گفت: بر اساس این بیمه‌نامه مسؤولیت حرفه‌ای اشخاص یادشده در رابطه با طراحی محاسبه‌ و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسؤولیت، قانون نظام‌مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکان ساختمان‌ها اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابران و…) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

وی در ادامه متذکر شد: بیمه شخصی براساس پایه حقوق مناسب کارکنان و کارمندان یک واحد است و مناسبتی با نوع فعالیت مهندسان ندارد.

رییس سازمان نظام‌مهندسی تهران با بیان این‌که جنس بیمه مهندسان طراح و ناظر از جنس بیمه مسؤولیت است، گفت: طراحان، طراحی سازه را با استفاده از نرم‌افزارهای مناسب انجام می‌دهند و این محاسبات باید بسیار دقیق باشد تا بتواند سازه‌ای با استاتیک و پایدار بالا را ایجاد کند که بیمه مسؤولیت می‌تواند دراین‌باره یاری‌رسان مهندسان باشد.

وی در خاتمه گفت: بیمه کارگری به‌تنهایی مناسب مهندسان طراح و ناظر نیست.

بیمه حق مسلم مهندسان است

همچنین یکی از اعضای نظام‌مهندسی تهران با بیان این‌که داشتن بیمه حق یک مهندس است، گفت: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان حلقه‌هایی از زنجیره ایجاد ساختمان هستند که از تسهیلات قانونی بیمه کارگری مندرج در قانون کار‌(مصوبه سال ۱۳۶۹)، قانون تأمین اجتماعی‌(مصوب سال ۱۳۵۴) و قانون بیمه تأمین‌اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب سال ۱۳۸۶) بی‌نصیب مانده‌اند.

مجتبی‌مسگرزاده در گفت‌وگو با ‌صما گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی، مطابق بخشنامه مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ شماره ۲۵۵۵۲/۵۰۲۰ سهم بیمه کارفرمایی را به استناد قانون بیمه تأمین‌اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ در زمان صدور جواز، از سازندگان ساختمان اخذ می‌کنند، ولی مهندسان طراح و ناظر به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد‌(۳) ‌۵) قانون بیمه تأمین‌اجتماعی کارگران ساختمانی، از این تسهیلات محروم هستند. به استناد مواد‌(۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۳۴) و (۱۴۸) قانون کار، ساختمان‌سازی شهری تابع قانون کار است و مهندسان طراح و ناظر ساختمان دارای حقوق بیمه کارگری هستند و همچنین سازنده ساختمان، شخص کارفرما بوده و در مقابل مهندسان طراح و ناظر متعهد به بیمه تأمین اجتماعی است.

وی در ادامه با بیان این‌که داشتن پروانه اشتغال مهندسی حق بیمه ایجاد نمی‌کند، گفت: این بیمه به کسانی تعلق می‌گیرد که در حوزه مهندسی ساختمان انجام‌وظیفه می‌کنند.

مسگرزاده گفت: البته برای عدم انفصال در بیمه در دوران رکود ساخت‌وساز، مهندس می‌تواند با پرداخت ۲۶ درصد حق بیمه به تأمین‌اجتماعی به‌نوعی خویش‌فرما محسوب شود.

وی گفت: این بیمه برای مهندسان طراح و ناظر مشغول به فعالیت در نظر گرفته‌شده است.

مسگر‌زاده در خصوص بیمه کارگران خاطرنشان ‌کرد: در حال حاضر برخی افراد در لیست سایر اقشار بوده و با عنوان بیمه کارگر ساختمانی از خدمات بیمه‌ای این قشر استفاده می‌کنند. براساس قانون، کارگرانی می‌توانند بیمه شوند که دارای کارت مهارت از سازمان فنی ‌و حرفه‌ای تنها متولی ارایه کارت مهارت به‌کارگران ساختمانی، باشند.

وی ادامه‌ داد: سازمان فنی‌وحرفه‌ای در ارایه کارت مهارت سختگیری لازم را ندارد و از این طریق افرادی دیگر به‌عنوان کارگر ساختمانی کارت مهارت دریافت کرده‌اند اما برخی از کارگران واقعی از این چرخه بازماندند.

این عضو نظام‌مهندسی تهران گفت: قانون بیمه کارگران اجتماعی ازجمله قوانینی بوده که اجرای آن با چالش‌های متعدد روبه‌رو است و باید کارشناسی دقیقی برای اصلاح آن انجام شود.

وی با انتقاد شدید از عملکرد تأمین‌اجتماعی در مورد بیمه کارگران ساختمانی یادآور شد: تأمین‌اجتماعی در اخذ پول از مالکین موفق، اما در ارایه تسهیلات به‌کارگران بسیار ناموفق بوده است؛ زیرا مالکین باید در زمان اخذ پروانه ساخت باید حق بیمه کارگران را تمام و ‌کمال پرداخت کنند.

مسگر‌زاده در پاسخ به این سؤال که بزرگ‌‌ترین دغدغه مهندسان حق بیمه پایین (با پایه کارگری است) گفت: قانون تأمین‌اجتماعی فرمول خودش را دارد و جاری و نافذ است؛ اما بهترین راهکار برای این موضوع اجرای حقوق پایه بالاتر برای مهندسان است.

وی در این خصوص تصریح ‌کرد: در تأمین‌اجتماعی برای تمامی مشاغل پایه حقوق متفاوتی دیده‌ شده است؛ به‌طور مثال پایه حقوق یک استادکار، گچ‌بر، جوشکار و تمامی کسانی که دارای کارت مهارت هستند با یک کارگر ساده برابر نیست. ما متأسفانه پایه حقوقی برای مهندسان ناظر و طراح در تأمین اجتماعی دیده نشده است و بیمه آن‌‌ها برحسب پایه حقوق کارگری دیده می‌شود‌ و در جدول تأمین‌اجتماعی عدد مشخصی برای مهندسان درج نشده است.

این عضو نظام‌مهندسی گفت: اما به‌طورکلی در وهله اول باید بیمه مهندسان طراح و ناظر عملیاتی بشود بعد به فکر ارتقای حقوق پایه آن‌‌ها باشیم.

بیمه شخصی در کنار بیمه مسؤولیت

همچنین در این خصوص عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گلستان با بیان این‌که بیمه شخصی مهندسان ‌می‌تواند در کاهش دغدغه‌های مهندسان مفید باشد، گفت: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مهندسان بعد از ۳۰ سال تلاش و کوشش حتی یک ریال درآمد ثابت در دوران بازنشستگی ندارند.

شهرام‌کوسه‌غراوی گفت: بیمه مهندسی یکی از اهدافی است که مهندسان بتوانند به‌حق ‌و حقوق خود دست یابند.

وی گفت: بیمه شخص در کنار بیمه مسؤولیت مهندسان می‌تواند رد ارتقای جایگاه مهندسان بسیار مفید قلمداد شود.

 

عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گلستان با بیان این‌که بیمه کارگری مهندسان طراح و ناظر نیازمند بازنگری است، گفت: اگر قرار باشد این بیمه با حقوق پایه اجرایی شود. مهندسان به ‌هیچ‌عنوان به جایگاه واقعی خود نمی‌رسند. در این مورد سازمان تأمین‌اجتماعی باید بازنگری‌های لازم را مبذول کند.