اجرای ادامه عملیات بازگشایی معبر بلوار کوثر، تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد

شهردار کرمان اجرای ادامه عملیات بازگشایی معبر بلوار کوثر، تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد  شهردار کرمان با اشاره به بازگشایی معبر بلوار کوثر گفت: برخی از املاک مسیری تملک شده‌اند؛ ضمن این‌که با برگزاری مناقصه، پیمانکار انتخاب و کار جدول‌گذاری، ساخت رفیوژ، زیرسازی و آسفالت شروع شده که اجرای عملیات تا پیچ طاهرآباد، […]

شهردار کرمان

اجرای ادامه عملیات بازگشایی معبر بلوار کوثر، تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد

 شهردار کرمان با اشاره به بازگشایی معبر بلوار کوثر گفت: برخی از املاک مسیری تملک شده‌اند؛ ضمن این‌که با برگزاری مناقصه، پیمانکار انتخاب و کار جدول‌گذاری، ساخت رفیوژ، زیرسازی و آسفالت شروع شده که اجرای عملیات تا پیچ طاهرآباد، تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌بابایی افزود: بلوار کوثر، تا بلوار کشاورز ادامه پیدا می‌کند و به‌عنوان مسیر موازی با بلوار‌ جمهوری‌اسلامی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شهردار کرمان در بازدید از بازگشایی امتداد بلوار پزشک نیز خاطرنشان کرد: بیش‌تر املاک مسیری این معبر نیز خریداری و کار ساخت معبر آغاز شده است.

وی با بیان این که ادامه‌ بلوار پزشک، به خیابان خوارزمی و در ادامه، به بلوار حجاج می‌رسد اظهار داشت: این معبر می‌تواند به‌عنوان یک مسیر موازی با بلوار جمهوری‌اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد.

 

بابایی در پایان ادامه داد: بلوار پارسیان، به بلوار شهید صدوقی (جاده تهران) وصل شده و کوچه‌ ۵۵ جمهوری‌اسلامی و ادامه‌ وصال نیز، به بلوار شهید صدوقی وصل خواهد شد.