۱۹۵۳ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- عملیات خاکریزی

آگهي مناقصه عمومی مرحله سوم نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰ موضوع مناقصه:‌ عملیات خاکریزی (جناح چپ) حدود ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ مترمکعب و حدود ۶٫۶۰۰ متر طول حفاری تزریق مربوط به سد مخزنی کنجانچم   […]

آگهي مناقصه عمومی

مرحله سوم

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰

موضوع مناقصه:‌ عملیات خاکریزی (جناح چپ) حدود ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ مترمکعب و حدود ۶٫۶۰۰ متر طول حفاری تزریق مربوط به سد مخزنی کنجانچم  

محل اجرای پروژه: استان ایلام- کیلومتر ۶۰ جاده ایلام به مهران، پروژه سد مخزنی کنجانچم

مدت پيمان: ده(۱۰) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزیابی: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه ۲۴۳۵۶ به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ ۹۵٫۰۶٫۱۱ تا ۹۵٫۰۶٫۱۸ نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۵ اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

اجرای کار مشابه و داشتن تاییدیه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.