مبلمان بازیافتی!

مبلمان بازیافتی! ایده بازیافت در همه اشکال آن؛ پایه و اساسی خلاقانه دارد. بدیهی است آن‌چه که به عنوان دورریختنی و معضل در چرخه طبیعت محسوب می‌شود در فرایند بازیافت از آن شکل نامناسب خارج شده و قابلیت‌های جدیدی به خود می‌بیند. به گزارش زیست نیوز، کلودیا هنرمند برزیلی علاقه خاصی به استفاده از لاستیک‌های […]

مبلمان بازیافتی!

ایده بازیافت در همه اشکال آن؛ پایه و اساسی خلاقانه دارد. بدیهی است آن‌چه که به عنوان دورریختنی و معضل در چرخه طبیعت محسوب می‌شود در فرایند بازیافت از آن شکل نامناسب خارج شده و قابلیت‌های جدیدی به خود می‌بیند.

به گزارش زیست نیوز، کلودیا هنرمند برزیلی علاقه خاصی به استفاده از لاستیک‌های فرسوده و ساخت وسایلی برای زندگی از آن‌ها دارد. هر چند این فعالیت‌های کلودیا در ابتدا با مخالفت خانواده مواجه بود اما بازخورد مناسب و غیرقابل پیش‌بینی به آثار این هنرمند و همچنین بازار پررونق آن نظر همه مخالفان را تغییر داد و هم‌اکنون اعضای خانواده نیز در خط تولید مبلمان بازیافتی با کلودیا همکاری دارند!

 

ایده بازیافت در همه اشکال آن؛ پایه و اساسی خلاقانه دارد. بدیهی است آن‌چه که به عنوان دورریختنی و معضل در چرخه طبیعت محسوب می‌شود در فرایند بازیافت از آن شکل نامناسب خارج شده و قابلیت‌های جدیدی به خود می‌بیند. برای نمونه همین مبلمان بازیافتی کلودیا برای سالیان طولانی در رستوارن‌ها و باغ‌های خصوصی شهروندان برزیلی مورد استفاده خواهند داشت زیرا تولیدکننده دوام آن‌ها را تا ۱۰ سال تضمین می‌کند.