برگزاری نشست وزیر نفت با مدیران ارشد مناطق نفتخیز جنوب

برگزاری نشست  وزیر نفت با مدیران ارشد مناطق نفتخیز جنوب نشست هم‌اندیشی بیژن‌زنگنه، وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد. در این نشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به ارایه گزارش عملکرد تولید نفت طی چند ماه اخیر پرداخت. در این گزارش تولید نفت‌خام، تزریق گاز به […]

برگزاری نشست  وزیر نفت با مدیران ارشد مناطق نفتخیز جنوب

نشست هم‌اندیشی بیژن‌زنگنه، وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.

در این نشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به ارایه گزارش عملکرد تولید نفت طی چند ماه اخیر پرداخت.

در این گزارش تولید نفت‌خام، تزریق گاز به مخازن نفتی و فعالیت‌های انجام شده برای افزایش تولید نفت بعد از تحریم‌ها و پروژه‌های مرتبط با افزایش تولید تشریح شد.

 

همچنین درباره مهم‌ترین مشکلات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ۵ بخش تولید و عملیات، مالی، پروژه‌های مرتبط با تولید و حوزه منابع انسانی بحث و بررسی شد