۱۹۵۴ مناقصه – شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان- خرید اقلام

آگهی مناقصه عمومی مناقصه شماره ۱۷ -۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱/۹۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خريد اقلام و انجام امور مندرج در جدول ذیل را  از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. شماره نوع مناقصه موضوع مناقصه توضیحات ۱۱/ ۹۵ دو مرحله‌اي چيدمان انواع شير هاي استريل و ليواني […]

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره ۱۷ -۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱/۹۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خريد اقلام و انجام امور مندرج در جدول ذیل را  از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شماره

نوع مناقصه

موضوع مناقصه

توضیحات

۱۱/ ۹۵

دو مرحله‌اي

چيدمان انواع شير هاي استريل و ليواني در بسته بندي ثانويه

به شرح برگ شرایط مناقصه

۱۲/۹۵

دو مرحله‌اي

چيدمان و بسته بندي انواع پنيرانتهاي خط سالن يو اف

به شرح برگ شرایط مناقصه

۱۳/۹۵

دو مرحله‌اي

حمل و توزيع شير استريل مدارس در شهرستانهاي تهران و استان البرز

به شرح برگ شرایط مناقصه

۱۴/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد انواع بطري دوغ ۲۵۰ -۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ سي سي ليبل شرينگ شده

به شرح برگ شرایط مناقصه

۱۵/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد انواع کارتن شير سه گوش

به شرح برگ شرایط مناقصه

۱۶/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد انواع ني نوش يو شکل و سوزني

به شرح برگ شرایط مناقصه

۱۷/۹۵

دو مرحله‌اي

خريد و سرو غذا پرسنل

به شرح برگ شرایط مناقصه

داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به نشانی: همدان، بلوار بسیج مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده حداکثر تا مهلت مقرر در برگ شرايط  مناقصه به دبیرخانه این شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به سایت‌هاي شرکت، به نشانیwww.avisadairy.com یا www.hamedan.irandairy.ir مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۳۲۵۶۹۱۷۸-۰۸۱ 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان