۱۹۵۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- تامین بیمه نامه

آگهي مناقصه عمومي  یک مرحله‌ای- نوبت اول    شماره ۰۳۲/۹۵ موضوع آگهي: تامین بیمه نامه‌های مورد نیاز پالایشگاه آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

یک مرحله‌ای- نوبت اول 

 

شماره ۰۳۲/۹۵

موضوع آگهي:

تامین بیمه نامه‌های مورد نیاز پالایشگاه آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR

مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس