نشت آب در تهران دو برابر سد لتیان

نشت آب در تهران دو برابر سد لتیان با احتساب میزان توزیع روزانه آب در تهران، حدود ۱٫۵تا دو برابر حجم مخزن سد لتیان در حالت پُر، نشت آب در شبکه توزیع آب کلان‌شهر تهران داریم. این نشت که به دلیل فرسودگی خطوط لوله توزیع آب در پایتخت است، روز پنجشنبه عامل بروز نشست ۱۰ […]

نشت آب در تهران دو برابر سد لتیان

با احتساب میزان توزیع روزانه آب در تهران، حدود ۱٫۵تا دو برابر حجم مخزن سد لتیان در حالت پُر، نشت آب در شبکه توزیع آب کلان‌شهر تهران داریم. این نشت که به دلیل فرسودگی خطوط لوله توزیع آب در پایتخت است، روز پنجشنبه عامل بروز نشست ۱۰ متری غرب تهران اعلام شد.

به گزارش تسنیم، ۲۴ درصد از آب شرب توزیعی در شهر تهران به عنوان آب بدون درآمد شناخته می‌شود که از این رقم، ۱۴ درصد هدررفت واقعی یا به عبارتی نشت آب در شبکه توزیع است.

با احتساب میزان توزیع روزانه آب در تهران، حدود ۱٫۵ تا دو برابر حجم مخزن سد لتیان در حالت پُر، نشت آب در شبکه توزیع آب کلان‌شهر تهران داریم. این نشت که به دلیل فرسودگی خطوط لوله توزیع آب در پایتخت است، به دلیل نبود منابع مالی، سال‌ها بدون تدبیر به حال خود ر‌ها شده است.

در کلان‌شهر تهران، به صورت مداوم در هر چند ماه یک‌بار، شاهد بروز حادثه نشست زمین هستیم که یکی از دلایل اصلی بروز این قبیل حوادث، نشت آب است که به‌طور مستمر در پایتخت وجود دارد.

 

روز پنجشنبه نیز، نشستی با عمق ۱۰ متر در غرب شهر تهران رخ داده که معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در خصوص علت بروز گفت: بار‌ها گفته‌ام راه‌حل این مشکل این است که شبکه آب تهران را با اولویت به عنوان یک طرح ملی نوسازی کنیم چرا که خاک تهران از نوع سنگی نیست و دارای ریزدانه است که اگر آب وجود داشته باشد می‌تواند ریزدانه‌ها را بشوید و زیر آسفالت حفره ایجاد کند. بنابراین هر لحظه و هرجا ممکن است اتفاقی رخ دهد.