۱۹۵۵ مناقصه – شهرداری کرمان – پارکینگ مکانیزه

فراخوان اجرای پارکینگ مکانیزه در سطح شهر کرمان شهرداری کرمان در نظر دارد تعدادی دستگاه پارکینگ مکانیزه در سطح شهر راه اندازی نماید. از این رو از همه سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و کسانی که توانایی اجرا و سرمایه‌گذاری را دارند با ارائه پیشنهاد خود جهت مذاکره و چگونگی اجرا به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری کرمان واقع در […]

فراخوان

اجرای پارکینگ مکانیزه در سطح شهر کرمان

شهرداری کرمان در نظر دارد تعدادی دستگاه پارکینگ مکانیزه در سطح شهر راه اندازی نماید.

از این رو از همه سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و کسانی که توانایی اجرا و سرمایه‌گذاری را دارند با ارائه پیشنهاد خود جهت مذاکره و چگونگی اجرا به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری کرمان واقع در خیابان فردوسی کوچه شماره ۴ مراجعه نمایند. 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان