ردپای بخش خصوصی در تمام طرح‌های پارس‌جنوبی

ردپای بخش خصوصی در تمام طرح‌های پارس‌جنوبی   مدیرعامل شرکت نفت‌ و گاز پارس گفت: هم‌اکنون همه پروژه‌های پارس‌جنوبی با همکاری و مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده‌ است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، علی اکبر شعبانپور گفت: هم‌اکنون همه مجموعه پارس‌جنوبی با همکاری و مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده‌ است، البته این قرارداد‌ها در […]

ردپای بخش خصوصی در تمام طرح‌های پارس‌جنوبی

 

مدیرعامل شرکت نفت‌ و گاز پارس گفت: هم‌اکنون همه پروژه‌های پارس‌جنوبی با همکاری و مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده‌ است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، علی اکبر شعبانپور گفت: هم‌اکنون همه مجموعه پارس‌جنوبی با همکاری و مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده‌ است، البته این قرارداد‌ها در مرحله امضا به‌طور صددرصد از سوی بخش خصوصی انجام نشده است اما در بخش‌های پایینی نظیر بخش‌های اجرایی و خدمات از شرکت‌های صددرصد خصوصی داخلی استفاده شده‌ است.

وی افزود: همه مجموعه پارس‌جنوبی از بخش حفاری، بخش ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوها، بخش ساخت لوله، اجرا و راه‌اندازی آن، و دیگر بخش‌ها از طراحی تا ساخت همگی ازسوی مشارکت بخش خصوصی بوده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح‌کرد: در بخش حفاری، شرکت‌ها به‌طور کامل خصوصی بوده‌اند، اما در بخش سکو و بخش حفاری شرکت‌هایی بوده‌اند که صددرصد خصوصی نیستند، هر چند این شرکت‌ها نیز از شرکت‌های خصوصی استفاده زیادی برده‌اند؛ به این ترتیب ارتباط‌ها به نوعی برقرار است اما شرکت‌ها صددرصد خصوصی نیستند.

 

وی یادآور شد: بخش خصوصی داخلی در مرحله امضای قرارداد اصلی حضور صددرصدی نداشته است، اما لایه‌های پایینی که بخش‌های اجرایی، خدمات فنی بوده، به‌طور صددرصد بخش خصوصی داخلی حضور داشته است.