اجرای سیاست‌های کلی علم و فن‌آوری با استفاده از پتانسیل دانشگاه‌ها

    رییس دانشگاه شهید بهشتی استفاده مجلس به عنوان قانون‌گذار از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها را مطالبه جامعه دانشگاهی از مجلس دهم عنوان کرد. محمدمهدی طهرانچی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد مطالبات جامعه دانشگاهی از مجلس دهم اظهار کرد: درخواست جامعه دانشگاهی از بدنه اجرایی و قانون‌گذاری کشور، اجرای سیاست‌های کلی علم و فن‌آوری است، […]

 

 

رییس دانشگاه شهید بهشتی استفاده مجلس به عنوان قانون‌گذار از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها را مطالبه جامعه دانشگاهی از مجلس دهم عنوان کرد.

محمدمهدی طهرانچی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد مطالبات جامعه دانشگاهی از مجلس دهم اظهار کرد: درخواست جامعه دانشگاهی از بدنه اجرایی و قانون‌گذاری کشور، اجرای سیاست‌های کلی علم و فن‌آوری است، زیرا در قالب این سیاست‌ها بندهایی مطرح شده است که در آن به سیاست‌گذاری‌های یکپارچه، رسیدگی به وضعیت معیشت و منزلت اساتید تا توسعه علم و فن‌آوری اشاره شده است.

رییس دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به تعیین بودجه پژوهش از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی نظام بودجه پژوهش از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ۵ درصد در نظر گرفته شده است، در صورتی که بودجه مصوب هر سال یک دهم این بودجه است. از طرف دیگر تا پایان برنامه پنجم توسعه بودجه پژوهش باید ۳ درصد باشد، در صورتی که این میزان در حال حاضر ۰٫۴۶ درصد است.

طهرانچی با تأکید بر این‌که قوانین حمایتی در مورد سیاست‌های علم و فن‌آوری کم است، اظهار کرد: باید تقلیل قانون صورت بگیرد، در حال حاضر قوانین معارض زیادی وجود دارد که اجرا نمی‌شود، برای مثال اساس‌نامه وزارت علوم در زمانی نوشته شد که معاونت علمی وزارت علوم وجود نداشت و در حال حاضر کشور به صورت دیگری اداره می‌شود.

 

رییس دانشگاه شهیدبهشتی با بیان این‌که کشور باید علمی اداره شود و از پتانسیل دانشگاه‌ها در زمینه تقنین استفاده شود، افزود: دانشگاه‌ها آمادگی این را دارند که در زمینه قانون‌گذاری به مجلس کمک کنند. هیچ‌گاه تاکنون از نظام دانشگاهی به عنوان کمک قانون‌گذار استفاده نشده است. مجلس نباید بدون توجه به پژوهش قانون گذاری کند و در این راستا باید از جامعه دانشگاهی کمک بگیرد.