۱۹۵۶ مناقصه – فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- آند فداشونده

آگهی مناقصه عمومی شماره ۶/۴۳۸۰ نوبت اول فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مقدار ۵۰ تن آند فداشونده را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخه ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۷ الی […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۶/۴۳۸۰

نوبت اول

فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مقدار ۵۰ تن آند فداشونده را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخه ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۷ الی ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۸به مدیریت مالی این فرماندهی واقع در میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، پادگان کوهک فرماندهی فنی نداجا مدیریت مالی مراجعه و تا انتهای وقت اداری روز ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۷ نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

تبصره ۱-شرکت در مناقصه مستلزم داشتن گواهینامه سمتا می باشد.

تبصره ۲- هزینه چاپ آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

تلفن تماس ۷۳۹۰۳۲۹۸ فاکس ۷۷۲۲۸۶۱۶