۱۸۱۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد- تامین منابع مالی و …

آگهی مناقصه عمومی فاینانس با ارزیابی کیفی شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. عنوان پروژه مدت اجراء مبلغ برآورد اولیه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه […]

آگهی مناقصه عمومی فاینانس با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.


عنوان پروژه

مدت اجراء

مبلغ برآورد اولیه به ریال

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه به ریال

رشته و رتبه مورد نیاز

نوع تضمین شرکت

در مناقصه

انجام عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه‌های فرعی و اصلی جمع‌آوری فاضلاب و نصب انشعابات به همراه وصول درآمد در محدوده حرم مطهر، بلوار شیرازی، بهجت، کامیاب و طبرسی زون (JK)

 

 

۱۲ ماه

 

 

۳۸٫۱۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰

 

 

۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ آب   

۱-واریز نقدی به حساب جاری شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴بانک پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانت‌نامه بانکی

۳- اوراق مشارکت بی نام

 

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲- محل تامین اعتبار: بودجه جاری       

۳- تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی لغایت ۹۴٫۱۲٫۰۸ 

۴-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده: ساعت ۱۴:۲۰ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴

۵-محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی: مشهد- خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد

۶- مدت اعتبار پیشنهادات: از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۷- پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

۸- هر یک از مناقصه فوق به صورت جداگانه برگزار می‌شود و هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

(مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب:‌ ۱۲۲)

 

ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۲۲ (سنجش افکار) پیشنهادات و انتقادات شما را پذیرا هستیم