۱۹۵۹ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- عملیات حفاری تونل

آگهي مناقصه عمومی مرحله اول نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰ موضوع مناقصه:‌ کلیه عملیات حفاری (باقیمانده)، تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل کیلومتر ۲۱۶+۶۸ به طول تقریبی ۱۴۴۰ متر و با سطح […]

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰

موضوع مناقصه:‌ کلیه عملیات حفاری (باقیمانده)، تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل کیلومتر ۲۱۶+۶۸ به طول تقریبی ۱۴۴۰ متر و با سطح مقطع حدود ۵۷ مترمربع، مربوط به پروژه راه آهن کرمانشاه- خسروی با برآورد اولیه ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال براساس فهرست بهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۳۹۴

محل اجرای پروژه: استان کرمانشاه

مدت پيمان: بیست و چهار(۲۴) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه ۲۴۳۵۶ به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ ۹۵٫۰۶٫۱۸ تا ۹۵٫۰۶٫۲۷ نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۶ (حداقل زمان لازم برای تکمیل اسناد از آخرین روز توزیع اسناد، ده روز می‌باشد) اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

داشتن حداقل رتبه ۲ راه و اجرای یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.