۱۹۵۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید شیرآلات

تجدید آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  (يك مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی در سایزهای ۸۰ الی ۱۲۰۰ میلیمتری ۳-مهلت و محل دریافت […]

تجدید آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (يك مرحله‌ای  نوبت دوم)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی در سایزهای ۸۰ الی ۱۲۰۰ میلیمتری

۳-مهلت و محل دریافت اسناد تجدید ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۲۸ با معرفی‌نامه

معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران –

دبیرخانه مرکزی شرکت تلفن: ۳۶۲۷۰۰۱۵  ۰۲۱  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت تحویل کالا:  چهار ماه می‌باشد

۵-محل اعتبار: طرحهای عمرانی و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی

۶–مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه :به میزان ۱٫۹۴۴٫۵۱۵٫۵۰۰ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی 

که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و پیشنهادها: تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۱به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۸-زمان و محل گشایش پاکات تجدید ارزیابی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ  ۹۵٫۰۷٫۱۲در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران 

(تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۹- هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۰- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۱- هزينه خريد اسناد : ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به دبیرخانه مرکزی

شرکت ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران