مغایرت اصل ۴۴ با حضور پر رنگ شرکت‌های خصولتی

مغایرت اصل ۴۴ با حضور پر رنگ شرکت‌های خصولتی رییس هیأت مدیره استصنا گفت: بخش خصوصی تنها ۱۶ درصد از بخش‌های مدیریتی را به خود اختصاص داده که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. رضاپدیدار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران پس از یک ارزیابی کلی از بخش‌های مختلف مدیریتی کشور گفت: بخش دولتی، صندوق […]

مغایرت اصل ۴۴ با حضور پر رنگ شرکت‌های خصولتی

رییس هیأت مدیره استصنا گفت: بخش خصوصی تنها ۱۶ درصد از بخش‌های مدیریتی را به خود اختصاص داده که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

رضاپدیدار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران پس از یک ارزیابی کلی از بخش‌های مختلف مدیریتی کشور گفت: بخش دولتی، صندوق بازنشستگی و خصولتی به ترتیب ۴۰ درصد، ۲۳ درصد و ۲۱ درصد از ترکیب سبد مدیریت اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند‌، این در حالی است که بخش خصوصی تنها ۱۶ درصد از بخش‌های مدیریتی کشور را به دست گرفته است.

رییس هیأت مدیره استصنا با بیان این‌که سهم شرکت‌های خصوصی در سبد ترکیب مدیریتی کشور بسیار ناچیز است، گفت: این بخش تنها ۱۶ درصد از بخش‌های مدیریتی را به خود اختصاص داده که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی با اشاره به درصد ناچیز مدیریت بخش خصوصی کشور، افزود: با توجه به آمار ارایه شده، سهم شرکت‌های خصوصی در این ترکیب بسیار ناچیز است که این امر با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی، مغایرت دارد.

پدیدار گفت: این هرم اقتصادی باید تغییر یابد چرا که هم اکنون سهم بخش خصوصی حتی از بخش‌های خصولتی بسیار کم‌تر بوده و دولت توجه بیش‌تری به برنامه توسعه ششم داشته باشد تا بیش از پیش حضور بخش‌های دولتی را در بخش‌های مدیریتی کشور کاهش دهد.

رییس هیأت مدیره استصنا با اشاره به راهکار تحقق این برنامه عنوان‌ کرد: فرایند تبدیل بخش‌های دولتی، خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی به شرکت‌های خصوصی باید انجام شود چرا که در دیگر کشورهای توسعه یافته جهان برخی از شرکت‌های خصولتی به دلیل وابستگی به دولت‌، از خزانه کشور و رانت‌هایی این بخش، استفاده می‌کنند.

 

وی در پایان گفت‌: سیاست‌های دولت در این زمینه به درستی اجرا نشده و متولیان برنامه‌های توسعه‌ای دولت برای رهایی از این معضل باید رویکرد خود را تغییر دهند.