سرمایه تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد ۱۰۰ میلیون یورو شد

سرمایه تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد ۱۰۰ میلیون یورو شد به فاصله کم‌تر از دو ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش حداقل سرمایه برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد، اعضا تصمیم به کاهش ۵۰ میلیون یورویی سرمایه تعیین شده گرفتند. این در حالی است که در این مدت انتقاداتی […]

سرمایه تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد ۱۰۰ میلیون یورو شد

به فاصله کم‌تر از دو ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش حداقل سرمایه برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد، اعضا تصمیم به کاهش ۵۰ میلیون یورویی سرمایه تعیین شده گرفتند. این در حالی است که در این مدت انتقاداتی از سویی مدیران مناطق آزاد در این رابطه مطرح شده بود.

به گزارش ایسنا، در اواخر تیرماه امسال شورای پول و اعتبار با ریاست ولی‌ا…سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، تصمیم به افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد گرفت و آن را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، در عین حال تأکید شد که انجام عملیات بانکی برون‌مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسیس بانک بوده و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در مورد چنین عملیاتی منتفی است.

اما جلسه شورای پول و اعتبار حاوی مصوبه‌ای تازه برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بود به گونه‌ای که حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو در مصوبه تیرماه به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافت. بر این اساس، حداقل سرمایه تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد که پیش تر با رشد ۶ برابری از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو صعود کرده بود، اکنون افزایش ۴ برابری دارد.

در این حالت با در نظر گرفتن نرخ حدود ۴۰۰۰ تومانی یورو در بازار آزاد باید گفت که حداقل سرمایه ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان قبلی به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم فعلی ۴۰۰ میلیارد تومانی تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد با سرمایه فعلی لازم برای تأسیس بانک‌های داخلی برابری می‌کند. این در حالی است که براساس مصوبه ۱۵۰ میلیون یورویی تیرماه این سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

رشد ۶ برابری حداقل سرمایه تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در حالی با ریزش به ۴ برابر رسیده که در این مدت مدیران مناطق آزاد بار‌ها انتقاداتی را در مورد مصوبه سخت شورای پول و اعتبار مطرح کرده بودند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گله‌مندانه موضع خود را نسبت به سختگیری شورای پول و اعتبار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در شرایط موجود اعلام کرده بود.

ترکان معتقد بود که افزایش سرمایه تأسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت و کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد. وی البته از مذاکراتی با بانک مرکزی در این باره خبر داده و گفته بود که رییس‌کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.

 

با این حال بانک مرکزی در زمان تصویب سرمایه ۱۵۰ میلیون یورویی برای تأسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد اعلام کرد که «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی» را با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانک‌های معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد مورد بازنگری قرارداده تا قادر به جبران زیان‌های احتمالی وارده، پوشش ریسک‌ها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات‌دهی کافی باشند، از این رو حداقل تأسیس سرمایه افزایش یافته است.