۱۸۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی امیرکبیر – لایروبی و تخلیه لجن

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰/۹۴ نوبت اول شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد لایروبی و تخلیه لجن پیت ۳۰۰ واحد HD مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.    متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۴۱۴۲- […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۲۰/۹۴

نوبت اول

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد لایروبی و تخلیه لجن پیت ۳۰۰ واحد HD مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس www.akpc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۴۱۴۲- ۰۶۱۵۲۱ و ۷۴۱۳۳- ۰۶۱۵۲۱تماس حاصل نمایند.  

 روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر