۱۹۶۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی کارون- ساخت درب کشوریی سردخانه

آگهی مناقصه   تامين متريال، ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی۷ عدد درب کشويي سردخانه فاز ۲ پتروشيمی کارون به شماره MN-15/520 شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامين متريال، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی ۷عدد درب کشويي سردخانه فاز ۲ خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا […]

آگهی مناقصه  

تامين متريال، ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی۷ عدد درب کشويي سردخانه فاز ۲ پتروشيمی کارون

به شماره MN-15/520

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامين متريال، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی ۷عدد درب کشويي سردخانه فاز ۲ خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه پيمانکاران واجدالشرايط که در این زمينه دارای تجربه و توانائی بوده دعوت می‌گردد که در صورت تمايل در اين مناقصه شرکت نمایند.

محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: ۲۲۲۵۶؛ نمابر ۲۲۰۴۹ ؛ پيش شماره ۰۶۱۵۲۱

 جهت دریافت اسناد از طریق ایمیل فیش واریزی و برگ درخواست خود را به آدرس ايميل sghasemi@krnpc.ir ارسال نمایید (ذکر آدرس ایمیل معتبردربرگ درخواست جهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروری می‌باشد)

زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاريخ۹۵٫۰۶٫۲۰ لغايت ۹۵٫۰۶٫۳۱

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري۹۵٫۰۷٫۱۱

قیمت فروش اسناد برای هر مناقصه: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال واریز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ بانک ملت بنام شرکت پتروشیمی کارون

 الف: مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی کيفی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

   ج: کارفرما بدون هر گونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/520

تامين متريال، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی ۷ عدد درب کشويي سردخانه فاز ۲

نوبت اول

          روابط عمومی پتروشیمی کارون