۱۹۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس- خط انتقال آب فاز ۴

“آگهی شرکت در مناقصه” نوبت اول – یک مرحله‌ای کد: ۷/۹۵-۲۰۰-ر   ۱-موضوع: اجرای خط انتقال آب فاز ۴ شهر جدید پردیس. براساس مصوبه شماره ۴/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵ هیأت مدیره  ۲-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای.شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۹۵۱۰۹۸۰۰۰۰۰۳ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی […]

“آگهی شرکت در مناقصه”

نوبت اول – یک مرحله‌ای

کد: ۷/۹۵-۲۰۰-ر

 

۱-موضوع: اجرای خط انتقال آب فاز ۴ شهر جدید پردیس.

براساس مصوبه شماره ۴/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵ هیأت مدیره

 ۲-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای.شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۹۵۱۰۹۸۰۰۰۰۰۳ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذکور، اقدام به ثبت نام و اخذ کد رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و دفتر مرکزی: ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت دوست- پلاک ۱۵ مراجعه و مراحل دیگر که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می باشد را نیز انجام دهند.

۳-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر ۱۷ آزادراه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران،. تلفن:۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰، داخلی ۱۰۸

۴-مبلغ برآورد اولیه: ۲۵٫۰۳۰٫۳۴۵٫۱۶۸ (بیست و پنج میلیارد و سی میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار و یکصد و شصت و هشت) ریال و ضمناً شرایط پرداخت بصورت ۳۰ % نقد و ۷۰ % به صورت تهاتر می‌باشد.

۵-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری: رشته آب پایه ۵٫

۶-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰

۷-دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۰ لغایت ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ از ساعت ۸ الی ۱۹ قابل دسترسی می‌باشد.

۸-تحویل اسناد مناقصه در سایت: تا ساعت۱۹:۰۰روز شنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۰(ضمناً اسناد مناقصه به صورت فیزیکی نیز الزاماً تا ساعت ۱۶:۳۰ همان روز(۱۳۹۵٫۰۷٫۱۰) به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.)

۹-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس