۱۹۶۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان يزد- شیرآلات

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد مقدار ۱۷۸۰۰ قطعه شيرآلات برنزي تحت نظارت كميسيون فني خريد خود، از توليدكنندگان واجد شرايط از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي خريداري نمايد. از كليه شر كت‌هاي توليدكننده دعوت مي‌شود از تاريخ۹۵٫۰۶٫۲۴تا تاريخ۹۵٫۰۶٫۳۱پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به […]

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد مقدار ۱۷۸۰۰ قطعه شيرآلات برنزي تحت نظارت كميسيون فني خريد خود، از توليدكنندگان واجد شرايط از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي خريداري نمايد.

از كليه شر كت‌هاي توليدكننده دعوت مي‌شود از تاريخ۹۵٫۰۶٫۲۴تا تاريخ۹۵٫۰۶٫۳۱پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir و واريز وجه به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند. همچنين متقاضيان مي‌توانند با ارايه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۶۴/۲۰۴۶۵۲۸ بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت ۷:۳۰ تا۱۴:۳۰ به نشاني مناقصه‌گزار واقع در شهر يزد، خيابان آيت ا… كاشاني، دفتر قراردادها، اتاق شماره ۷ مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد كه متقاضي مي‌تواند مبلغ مذكور را به يكي از صور پيش‌بيني شده در آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي كه در اسناد مناقصه درج شده است، ارايه نمايد. مهلت ارايه پيشنهاد تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۲بوده و پيشنهادات واصله در ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۳در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.

هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه و شماره تلفن تماس ۳۱۶۴۱۳۶-۰۳۵ مي‌باشد .

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص