بیمه اموال چیست؟

بیمه اموال چیست؟   بیمه اموال قدیمی‌‌‌‌ترین نوع بیمه محسوب می‌شوند، شروع عملیات بیمه‌ای به مفهوم رایج کنونی آن با یکی از مهم‌ترین بیمه‌های اموال یعنی بیمه آتش‌سوزی بوده است. مطلب پیش رو نگاهی دارد به این انواع این بیمه که یکی از مهم‌ترین انواع بیمه است که بخش نخست آن از نظر گرامیتان می‌گذرد. […]

بیمه اموال چیست؟

 

بیمه اموال قدیمی‌‌‌‌ترین نوع بیمه محسوب می‌شوند، شروع عملیات بیمه‌ای به مفهوم رایج کنونی آن با یکی از مهم‌ترین بیمه‌های اموال یعنی بیمه آتش‌سوزی بوده است. مطلب پیش رو نگاهی دارد به این انواع این بیمه که یکی از مهم‌ترین انواع بیمه است که بخش نخست آن از نظر گرامیتان می‌گذرد.

این نوع از بیمه‌ها به بیمه‌گذار در برابر زیان‌های ناشی از عیب، نقض یا فقدان اموال تأمین می‌دهد. هدفی که در این نوع از بیمه‌ها دنبال می‌شود، آن است که خسارات وارده به اموال بیمه‌گذار جبران شود.

با این تعریف گستردگی بیمه اموال نمایان می‌شود اما به‌طور کلی می‌توان گفت که مهم‌ترین آن‌‌‌ها عبارتند از: بیمه حمل و نقل یا باربری کالا، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش‌سوزی، بیمه کشتی، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه هواپیما، بیمه دام، بیمه کامپیوتر، بیمه سرقت، بیمه اعتبار و بیمه تضمین هستند. هدف نهایی بیمه‌گذار از انعقاد قرارداد بیمه آن است که در صورت تحقق خطر، بیمه‌گر وارد عمل شده و جبران خسارت کند البته تحقق چنین شرایطی مستلزم آن است که بیمه‌گذار به تمامی وظایف و تعهدات خویش در قبال بیمه‌گر عمل کند و تا این تعهدات به خوبی اجرا نشود، جبران خسارت از سوی بیمه‌گر منتفی خواهد بود و یا جبران آن به صورت کامل محقق نمی‌شود. پس هرگاه بیمه‌گذار تعهدات خویش را به صورت کامل و درست انجام داد، در صورت بروز حادثه بیمه‌گر نیز بایستی به تعهدات خویش در قبال بیمه‌گذار عمل کند و طبق بیمه‌نامه و قرارداد منعقد شده، جبران خسارت کند.

شایع‌‌‌ترین شیوه جبران خسارت در بیمه‌های اموال پرداخت نقدی زیان وارده است. اگر ارزش قانونی مورد بیمه شده در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده باشد، خسارت قابل پرداخت از مبلغ بیمه شده تجاوز نمی‌کند چرا که این مبلغ با حق بیمه دریافتی مطابقت دارد و بیمه‌گر نمی‌تواند از تعهد خود خسارت بیش‌تری را بپردازد. اما اگر مبلغ در بیمه‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، براساس قیمت مورد بیمه شده در زمان وقوع حادثه بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت است.

در هر دو شرایط حداکثر مبلغ پرداخت شده توسط بیمه‌گر محدود به خسارت واقعی خواهد بود و مبلغ دریافتی نمی‌تواند بیش‌تر از خسارت واقعی باشد. یکی دیگر از روش جبران خسارت نیز جایگزینی یا تعمیر مورد بیمه شده است. دراین مقاله به توضیح ۳ مورد اول بیمه اموال می‌پردازیم… .

۱٫ بیمه اموال – حمل و نقل:

بیمه حمل و نقل کالا بر اساس طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش‌های بیمه‌ای قابلیت تقسیم‌بندی به شرح ذیل را دارد:

•  براساس طریقه حمل: طبق این روش بیمه حمل و نقل کالا به طرق زمینی، هوایی، دریایی و ترکیبی تقسیم می‌شود که در بیمه حمل و نقل به روش‌های دریایی حمل بر شناورهای کوچک و حمل بر کشتی‌های طبقه‌بندی شده از دیگر تقسیمات این نوع بیمه می‌باشد که هر کدام نرخ و شرایط خود را دارد.

•  براساس محدوده جغرافیایی: براساس این نظریه بیمه حمل و نقل کالا به داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت تقسیم می‌شود. در بیمه حمل و نقل داخلی به دو متد و رویه عمل می‌گردد. بیمه حمل و نقل داخلی با خطرات محدود (آتش‌سوزی – حادثه و سرقت کلی) و با خطرات اضافی (تمام خطر)

•  براساس پوشش‌های بیمه ای: بیمه حمل و نقل کالا براساس پوشش‌های A, B,C و Total Loss تقسیم بندی می‌شود.

بیمه Total Loss عملاً در دنیا منسوخ شده و لذا برای حفظ جایگاه والای بیمه‌گذاران و حفظ حقوق مشتریان از ارایه این بیمه حتی‌الامکان اجتناب می‌شود زیرا چنان‌چه قسمت اعظم کالا در جریان حمل از بین رفته و فقط قسمت اندک باقی بماند بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد و اساساً این نوع بیمه به بیمه تشریفاتی یا بیمه گمرگی شهرت داشته و در زمانی که کالای صادراتی براساس تصویب نامه هیأت وزیران در ایران بیمه می‌شد رایج گردید. لذا در بیمه ایران بر همین اساس بخشنامه شماره ۸۷/۸۰۰۶۳ مورخ ۱۷/۰۶/۸۷ توسط مدیریت بیمه‌های باربری صادر و شبکه فروش را به عدم صدور و یا در صورت درخواست بیمه‌گذار، با اطلاع‌رسانی کامل دعوت نمود.

رشته بیمه حمل و نقل کالا مشتمل بر ۸ زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

•  بیمه حمل و نقل کالا داخلی (عمومی)

•  کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابه‌جا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

•  بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)

•  کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

•  قرارداد بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(عمومی)

•  کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

•  بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(عمومی)

•  قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) قرارداد بیمه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:

o  عبوری: کالا لزوماً‌ از مرز ایران گذر کند.

o  غیرعبوری: کالا از مرز ایران گذر نکند.

•  بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)

•  کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابه‌جا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

•  بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(ساده)

•  کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

•  بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(ساده)

•  کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

•  بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(ساده)

بیمه‌های حمل و نقل ساده ترانزیت بیمه‌نامه‌ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.

قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:

عبوری: کالا لزوماً‌ از مرز ایران گذر کند.

 

غیرعبوری: کالا از مرز ایران گذر نکند.                                                        احمد ایمانی- کارشناس بیمه