۳۶۶۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – بازیافت و احیای آلفا سلولز

آگهی فراخوان شناسایی شماره ۰۱۰/۱۴۰۱/۱۰   شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) در نظر دارد جهت بازیافت و احیای آلفا سلولز موجود در سلویج این شرکت نسبت به شناسایی شرکت‌های توانمند جهت احیای آلفا سلولز مصرف‌شده و بازیابی مجدد مطابق با مشخصات مندرج در سایت شرکت پتروشیمی اروند اقدام نماید. لذا از شرکت­های فعال در این […]

آگهی فراخوان شناسایی شماره ۰۱۰/۱۴۰۱/۱۰

 

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) در نظر دارد جهت بازیافت و احیای آلفا سلولز موجود در سلویج این شرکت نسبت به شناسایی شرکت‌های توانمند جهت احیای آلفا سلولز مصرف‌شده و بازیابی مجدد مطابق با مشخصات مندرج در سایت شرکت پتروشیمی اروند اقدام نماید. لذا از شرکت­های فعال در این زمینه دعوت می­شود اسناد و مدارک ذیل را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، کد پستی ۶۳۵۶۱۷۸۷۳۴ امور حقوقی و پیمان‌ها شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند:

الف- اساسنامه، آگهی تأسیس، پروانه فعالیت

ب- معرفی کارخانه یا کارگاه

ج- سوابق اجرایی کار مشابه یا مرتبط

د- رزومه علمی و فنی

ه- سوابق گواهی حسن انجام کار مشابه یا مرتبط باکار

و- معرفی نفر فنی (رابط) به همراه شماره تماس (موبایل)

۱)بر روی پاکت ارسال مدارک، موضوع و شماره فراخوان مندرج گردد.

۲)به پاکت­های ارسالی که پس از تاریخ مندرج در آگهی تحویل گردد؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳)متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های: ۵۲۱۲۶۴۱۰-۰۶۱ و ۵۲۱۲۶۴۱۱-۰۶۱ و جهت اطلاعات حقوقی با تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۴-۰۶۱ تماس حاصل نمایند.

۴)تصویر آگهی به همراه شرح مختصر کار از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir قابل‌ملاحظه می­باشد.

شایان‌ذکر است این فراخوان صرفاً جهت شناسایی می­باشد.