۱۹۶۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- احداث بوستان مشاهیر

 آگهي فراخوان عمومي شماره ۱-۶ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه احداث بوستان مشاهير واقع در حد فاصل فازهاي ۳ و ۴ را با مشخصات ذيل، براساس ضوابط اجراي روش طرح و ساخت (E.P.C ) و دستور العمل‌هاي مربوطه […]

 آگهي فراخوان عمومي

شماره ۱-۶

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد پروژه احداث بوستان مشاهير واقع در حد فاصل فازهاي ۳ و ۴ را با مشخصات ذيل، براساس ضوابط اجراي روش طرح و ساخت (E.P.C ) و دستور العمل‌هاي مربوطه به پيمانكار واجدِ شرايط واگذار نمايد؛ لذا در صورت تمايل به ارسال دعوتنامه ارزيابي توان اجراي كار از سوي اين شركت، مراتب آمادگي خود را كتباً حداكثر تا تاريخ ۹۵٫۰۶٫۳۱ ضمن ارايه اطلاعات و مدارك مندرج در رديف۴ ، اعلام فرماييد:

۱)      كارفرما: شركت عمران شهر جديد پرند.

۲)      شرح مختصر كار: مطالعه، طراحي و اجراي بوستان مشاهير شهر جديد پرند به صورت طرح و ساخت  (E.P.C )

۳)      شرح كلي خدمات پيمانكار: مطالعه، طراحي و اجراي بوستان مشاهير شهر جديد پرند، به مساحت ۳۲ هكتار شامل : فضاي سبز، شبكه انتقال آب، شبكه توزيع آب، مخزن ذخيره آب، آب شيرين كن، شبكه معابر پياده، شبكه سواره، كالورت، پل ارتباطي، فضاي بازي كودكان، المان‌هاي تزييني فضاهاي ورودي، ساختمان مديريت، تاسيسات بهداشتي، ساختمان آموزشي و آمفي تئاتر، ساختمان گيم‌نت، ساختمان كافي شاپ، آبنما، نورپردازي مجموعه و كليه كارهاي مرتبط با پروژه و ساير عمليات مورد نياز طبق دستور كتبي دستگاه نظارت و تاييد كارفرما .

۴)     نوع گواهينامه، رشته، تخصص و پايه مورد نياز:

رتبه‌هاي مورد نياز مشاور:

۱-    تخصص شبكه‌هاي آبياري و زهكشي با پايه ۳

۲-    تخصص ساختمان‌هاي مسكوني، تجاري و اداري با پايه ۱

رتبه‌هاي مورد نياز پيمانكار:

۱-    ابنيه با پايه ۳

۲-    تاسيسات با پايه ۳

۵)     تاريخ و محل دريافت دعوتنامه ارزيابي توان اجراي كار: ۹۵٫۰۷٫۰۶ دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند.

۶)     تاريخ و محل تسليم اظهارنامه: ۹۵٫۰۷٫۱۹ دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند.

۷)      ساير اطلاعات لازم، به تشخيص دستگاه اجرايي: مبلغ برآورد پروژه ۵۶۸٫۲۸۷٫۲۶۳٫۳۱۷ ريال بوده كه پرداخت آن از طريق تهاتر زمين و مستحدثات با نرخ كارشناسي روز انجام مي‌گيرد ضمناً داشتن تخصص‌هاي شهرسازي با پايه ۳ و راه و ترابري با پايه ۳ و مهندسي آب با پايه ۳ در حوزه خدمات مشاوره و راه و باند با پايه ۴ و آب با پايه ۴ درحوزه پيمانكاري ضروريست و در صورت نداشتن به صورت مشاور و پيمانكار همكار الزامي است 

شرکت عمران شهر جدید پرند