۳۶۶۹ مناقصه – بانک ملی ایران – فروش املاک و اموال تملیکی و مازاد

مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به‌صورت نقد و اقساط فروش برساند. *شرایـــط ویـــژه فـــروش/واگـــذاری قســـطی * ردیف کاربری پیش‌پرداخت مدت تنفس نحوه بازپرداخت نرخ سود ۱ صنـــعتــی، دامـداری، […]

مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به‌صورت نقد و اقساط فروش برساند.

*شرایـــط ویـــژه فـــروش/واگـــذاری قســـطی *

ردیف

کاربری

پیش‌پرداخت

مدت تنفس

نحوه بازپرداخت

نرخ سود

۱

صنـــعتــی،

دامـداری، کشـاورزی

 و اموال منقول

۱۰%

قیمت واگذاری

حداکثر یک سال تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً ” به مدت ۵ سال

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در حال حاضر با نرخ (۱۸%)

۲

تجـــاری
 خدمـــاتی

۲۰%

قیمت واگذاری

حداکثر شش ماه تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت ۵ سال

۳

مسکـــونی
 اداری

۳۰%

قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت ۳ سال

۴۰%

قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت ۴ سال

۵۰%

 قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت ۵ سال

تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ می­باشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۱ می­باشد.

مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ می­باشد.

تاریخ گشایش پاکت‌های الکترونیکی ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۱) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.

متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر ­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

۱-    تماس تلفنی با شماره تلفن ۶۰۹۹۴۰۴۰

۲-    ارسال پیامک عدد ۱۲ به سر خط ۱۰۰۰۴۸۸۵

۳-    مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده مزایده سراسری (نوبت دوازدهم اموال غیرمنقول و نوبت ششم اموال منقول) اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

۴-    مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده مزایده دستگاه اجرایی مزایده گر (مزایده شماره ۲۰۰۱۰۹۱۲۱۸۰۰۰۰۱۳ اموال غیرمنقول و مزایده شماره ۱۰۰۱۰۹۱۲۱۸۰۰۰۰۰۹ برای اموال منقول)

۵-    مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران

شناسه: ۱۴۱۵۰۶۲ م الف: ۳۲۹۶