۳۶۶۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان تهران – نصب تجهیزات سخت‌افزار و شبکه‌ی رایانه‌ای

فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای   شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی‌کیفی جهت برگزاری مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، راهبری، نصب و راه‌اندازی کلیه تجهیزات سخت‌افزار و شبکه‌ی رایانه‌ای (EM/PM) به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی‌کیفی از دریافت و […]

فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای

 

شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی‌کیفی جهت برگزاری مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، راهبری، نصب و راه‌اندازی کلیه تجهیزات سخت‌افزار و شبکه‌ی رایانه‌ای (EM/PM) به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی‌کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه‌گران باید دارای گواهینامه صلاحیت حداقل رتبه ۴ در رشته “خدمات پشتیبانی” یا حداقل رتبه ۴ در رشته “شبکه داده‌های رایانه‌ای” شرکت‌های انفورماتیکی، گواهینامه صلاحیت ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه فعالیت خدمات افتا از سازمان فناوری اطلاعات ایران و دارای ظرفیت کاری آزاد باشند. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند. اطلاعات و اسناد مناقصه‌عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی‌کیفی، از طریق دعوت‌نامه سیستمی سامانه ستاد به مناقصه‌گران واجدشرایط (مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب نمایند و صلاحیت آن‌ها پس از بررسی مستندات خواسته‎شده از مناقصه‌گر در اسناد ارزیابی‌کیفی توسط دفتر حراست و امور محرمانه مناقصه‌گزار تائید شده باشد) ارسال خواهد شد.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱

پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی از سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱

پایان مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی‌کیفی به سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۱

محل اعتبار: اعتبارات جاری

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر ۸۸۳۹۲۶۷۸ می‌باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۱۴۵۶