ظرفیت تولید برق به ۷۵ هزار مگاوات افزایش یافت

با بهره‌برداری از دو واحد جدید نیروگاهی، ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۷۵ هزار مگاوات عبور کرد. به گزارش مهر، با بهره‌برداری از دو واحد جدید نیروگاهی، ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۵ هزار و ۶۹۰ مگاوات افزایش یافت. بر این اساس واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان و واحد بخار […]

با بهره‌برداری از دو واحد جدید نیروگاهی، ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۷۵ هزار مگاوات عبور کرد.

به گزارش مهر، با بهره‌برداری از دو واحد جدید نیروگاهی، ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۵ هزار و ۶۹۰ مگاوات افزایش یافت.

بر این اساس واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان و واحد بخار فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد (کهنوج) در مجموع به ظرفیت کل ۳۲۶ مگاوات همزمان به شبکه برق سراسری کشور سنکرون شدند.

با بهره‌برداری از واحد دوم گازی نیروگاه سمنگان، ظرفیت تولید برق این نیروگاه به ۳۳۲ مگاوات و ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد(کهنوج) به ۴۸۴ مگاوات رسید.

نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج توسط بخش خصوصی در دو واحد گازی و یک واحد بخاری در کیلومتر ۱۵ جاده کهنوج به جیرفت در استان کرمان و نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در کیلومتر ۱۰ جاده سیرجان به کرمان قرار گرفته است.

با بهره‌برداری از این واحدهای نیروگاهی، سهم بخش خصوصی در تولید برق کشور به ۱۱ هزار و ۷۸۵ مگاوات در قالب ۷۷ واحد نیروگاهی و میزان تولید برق، توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ایران به ۳۷۸۳۴ مگاوات (۲۵۳ واحد) رسیده است.

با بهره‌برداری از دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات، بخش گاز این نیروگاه خصوصی به ظرفیت کل۳۲۲ مگاوات به‌طور کامل وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد و براساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته، بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در تابستان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

در حال حاضر ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های گازی به حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ مگاوات، تولید نیروگاه‌های بخاری به حدود ۱۶ هزار مگاوات، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۱۸ هزار و ۹۷۸ مگاوات، نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده به ۸۱۲ مگاوات، نیروگاه‌های برقآبی به ۱۱ هزار و ۲۹۱ مگاوات، نیروگاه اتمی یکهزار و ۲۰ مگاوات، نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۲۴۰ مگاوات و نیروگاه‌های دیزلی به حدود ۴۳۹ مگاوات است.