۱۹۶۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون- افزایش ظرفیت سیستم DCS

آگهی مناقصه بروز رساني و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز ۱ و۲ شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد بروز رساني و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز۱و۲ (اجرا, نصب, تست و …) بهمراه آموزش نفرات خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد. محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ […]

آگهی مناقصه

بروز رساني و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز ۱ و۲

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد بروز رساني و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز۱و۲ (اجرا, نصب, تست و …) بهمراه آموزش نفرات خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس famraei@krnpc.ir ارسال نماييد.(ذکر آدرس ايميل معتبرجهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروري مي‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۶٫۲۳ لغايت ۹۵٫۰۷٫۰۴

زمان بازديد و جلسه توجيهي: مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۷

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۷٫۲۵

قيمت فروش اسناد:۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ريال واريز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ و شباي ۷۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷IR بانک ملت بنام شرکت پتروشيمي کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌اي بوده و شرکت‌کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/521

بروز رساني و افزايش ظرفيت سيستم DCS فاز۱و۲

نوبت  اول

 

            

 

 

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون